Doanh nghiệp địa ốc, tài chính “khai sinh” tăng vọt

Vũ Tuấn

16:19 12/05/2016

BizLIVE - Trong 4 tháng đầu năm 2016, cả về số lượng doanh nghiệp và tổng vốn đăng ký thành lập mới của 2 lĩnh vực bất động sản và tài chính ngân hàng đều tăng vọt.

Doanh nghiệp địa ốc, tài chính “khai sinh” tăng vọt

Ảnh minh họa.

Báo cáo thống kê chuyên đề về tình hình hoạt động doanh nghiệp của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2016 có nhiều chuyển biến đáng chú ý.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 34.721 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 248.244 tỷ đồng, tăng 22,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2016 là 801.497 tỷ đồng.

Bao gồm, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 248.244 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 553.253 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2016 là 427,2 nghìn lao động, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 11.331 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động (doanh nghiệp chết) không đăng ký hoặc chờ giải thể là 19.444 doanh nghiệp.
Trong đó có 3.759 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 15.685 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.
Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 9.450 doanh nghiệp.

Xét theo loại hình doanh nghiệp, trong 4 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 18.700 doanh nghiệp đăng ký.

Tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 8.835 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 5.654 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 1.528 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 4 doanh nghiệp.

Một số thông tin chi tiết về lượng doanh nghiệp lập mới theo vùng lãnh thổ và theo lĩnh vực hoạt động:
Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ 
 Tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo vùng lãnh thổ
 Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động
Tình hình vốn đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động 

VŨ TUẤN