BizLIVE -

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post - mã VTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với doanh thu tăng 63,4%, lợi nhuận sau thuế tăng 40% so với quý II/2018.

Doanh nghiệp 24h: Viettel Post báo lãi tăng 40% trong quý II, VNG lần đầu thu lãi từ liên kết sau nhiều quý lỗ nặng
Ảnh minh họa.

6 tháng đầu năm, doanh thu vận tải hàng không Vietjet tiếp tục tăng trưởng 22%

Theo công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Vietjet (mã VJC), mảng dịch vụ vận tải hàng không đạt doanh thu 20.148 tỷ đồng, tăng trưởng 22% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.563 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hợp nhất bao gồm lĩnh vực thương mại mua bán tàu bay, doanh thu hợp nhất đạt 26.301 tỷ đồng, tăng 24% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.398 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. (Xem thêm)

Doanh thu Viettel Post tăng 63%, lợi nhuận tăng 40% trong quý II/2019

Theo đó, doanh thu thuần của Viettel Post đạt 1.677 tỷ đồng tăng 63,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 169,7 tỷ đồng tăng 41,4% so với mức 120 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lợi nhuận trước thuế của Viettel Post đạt 109,8 tỷ đồng tăng 38,9% so với mức 79 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2018, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh. Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận sau thuế của Viettel Post đạt 87 tỷ đồng tăng 40% so với quý II/2018. (Xem thêm)

Lần đầu thu lãi từ liên kết sau nhiều quý lỗ nặng, VNG báo lãi quý II tăng 35% so với cùng kỳ

Theo đó, trong kỳ VNG ghi nhận 1.303 tỷ đồng doanh thu và 161 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 32% và 40% so với quý II/2018. Kết quả tăng trưởng này phần lớn đến từ phần lãi từ công ty liên kết 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 52 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, VNG tạo ra 2.524 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với cùng kỳ đồng thời thu về 315 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 35% so với kết quả nửa đầu năm 2018. Trong đó, phần lỗ trong công ty liên kết cũng giảm mạnh từ 99 tỷ đồng xuống còn chưa đến 28 tỷ đồng. (Xem thêm)

Tập đoàn Masan nói gì về biến động lợi nhuận quý II/2019?

Cụ thể, trong quý II/2019, Masan đạt doanh thu thuần 9.250 tỷ đồng, chỉ tăng gần 1% so với con số 9.184 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm một nửa từ 2.396 tỷ của quý II/2018 xuống còn 1.192 tỷ đồng, giảm 50,3%.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Masan đạt 17.411 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 0,3% so với doanh thu thuần nửa đầu 2018 là 17.458 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm cũng giảm 36% từ 3.418 tỷ xuống còn 2.192 tỷ đồng, giảm 35,9%. (Xem thêm)

Tiếp tục chuyển dịch sản xuất sang mảng FOB, May Sông Hồng báo lãi tăng 39% trong quý II

CTCP May Sông Hồng (mã MSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của May Sông Hồng đạt hơn 1.164 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái do tiếp tục dịch chuyển sản xuất sang mảng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm). Lợi nhuận gộp cũng tăng gần 20%, đạt 238 tỷ đồng tương ứng biên lãi gộp 20,5%. (Xem thêm)

THANH HÀ