BizLIVE -

Lãi quý IV giảm 30% so với cùng kỳ xuống 25,7 tỷ đồng kéo lãi ròng cả năm của Điện Quang chỉ dừng ở mức 95 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2017.

Điện Quang (DQC) báo lợi nhuận đạt 119 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2017
Ảnh minh họa.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) mới có báo cáo tài chính năm 2018. Theo đó, trong năm qua, Điện Quang ghi nhận 1.187 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với năm trước. Tuy nhiên giá vốn tăng gần 19% khiến lợi nhuận gộp giảm 8% so với năm 2017 xuống mức 232 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng sụt giảm do doanh thu giảm gần 8 tỷ đồng trong khi chi phí lại tăng gần 7 tỷ đồng. Trong kỳ, Điện Quang cũng nhận về khoản lỗ 3,3 tỷ đồng từ liên doanh liên kết trong khi cùng kỳ lãi gần 4,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 16% và 9% so với năm trước xuống còn 95 tỷ đồng và 58 tỷ đồng.

Kết quả, Điện Quang báo lãi trước thuế giảm 12% xuống 119 tỷ đồng, hoàn thành 79% chỉ têu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 95 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 94 tỷ đồng.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp lợi nhuận của Điện Quang đi xuống. Trước đó năm 2017, Điện Quang báo lãi sau thuế hơn 110 tỷ đồng, năm 2016 đạt 204 tỷ đồng, còn năm 2015 báo lãi 210 tỷ đồng và năm 2014 là 242 tỷ đồng.

Tính riêng quý IV vừa qua, dù doanh thu vẫn tăng 14% lên mức 432,3 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm tới 30% so với cùng kỳ, xuống còn 25,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn trong kỳ tăng cao.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Điện Quang đã tăng gần 17% so với đầu kỳ lên mức 1.881 tỷ đồng chủ yếu đến từ các khoản phải thu và chi phí xây dựng cơ bẩn dở dang. Cùng với đó, nợ phải trả cũng tăng 320 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ vay tài chính ở mức 237 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu kỳ chủ yếu do tăng nợ vay dài hạn.

Ngoài ra, Điện Quang còn hơn 361 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 344 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần bên cạnh gần 98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THANH HÀ