BizLIVE - Có 12/15 doanh nghiệp đã có nội dung trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, bằng tiền, hoặc bằng cổ phiếu lẫn tiền. Tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất lên đến 30%.
Điểm mặt những doanh nghiệp bất động sản sẽ chia cổ tức năm 2018 bằng tiền, thưởng cổ phiếu

Khảo sát 15 doanh nghiệp bất động sản quy mô vừa đang niêm yết chứng khoán trên thị trường về phân phối lợi nhuận năm 2018 cho thấy, các doanh nghiệp dành phần lớn lợi nhuận có được để chia trả cổ tức cho cổ đông, mức cao nhất lên đến 90% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Có 12/15 doanh nghiệp đã có nội dung trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, bằng tiền, hoặc bằng cổ phiếu lẫn tiền. Tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất lên đến 30% cho trường hợp của CTCP Phát triển Công nghiệp Đô thị Số 2 (mã D2D). Dù vậy, D2D chưa có chi tiết sẽ chi trả cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu.

Có 4 doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức năm 2018 toàn bộ bằng tiền với tỷ lệ cao nhất 16% là CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (mã VPI); CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC) chi trả tỷ lệ 12%; 2 doanh nghiệp còn lại là CTCP Tập đoàn C.E.O (mã CEO) và CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH) sẽ trả cổ tức tỷ lệ 10%.

4 doanh nghiệp gồm LDG, Phát Đạt (mã PDR), Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG), Hải Phát (mã HPX) sẽ chi trả toàn bộ cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tương ứng lần lượt 25%, 23%, 22% và 15%.
2 doanh nghiệp còn lại như Khang Điền (mã KDH) và Vạn Phát Hưng (mã VPH) chia cổ tức năm 2018 một phần bằng tiền một phần bằng cổ phiếu. Trong đó, KDH có tỷ lệ cổ tức năm 2018 dự kiến 10% trong đó 5% bằng cổ phiếu; VPH chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 17% trong đó 10% bằng cổ phiếu.
Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của các doanh nghiệp bất động sản, hiện Novaland dự trình kế hoạch cổ tức tối đa 20% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền; VPI đặt ra mức cổ tức kế hoạch 20% bằng tiền; D2D kế hoạch cổ tức 30%; Vạn Phát Hưng 15%; CEO kế hoạch 11%; và IJC đưa ra kế hoạch cổ tức từ 12%; Hải Phát kế hoạch cổ tức tối tối đa 15%.
Ngoài ra, Nhà Thủ Đức và Khang Điền có kế hoạch sẽ chia thưởng cổ phiếu trong năm 2019 với tỷ lệ lần lượt 15% và 25%.
Trước đó, tại kỳ họp thường niên năm 2019, trả lời cổ đông về việc VPI chi cổ tức bằng tiền và đưa ra kế hoạch cổ tức năm 2019 cao, lãnh đạo VPI cho biết, dù chia trả cổ tức năm 2018 là 16% bằng tiền và kế hoạch cổ tức 2019 tỷ lệ đến 20% VPI vẫn đáp ứng được yêu cầu vốn cho hoạt động phát triển của công ty. VPI còn lợi nhuận lũy kế của các năm 2017, 2018.
Năm 2019, VPI dự kiến sẽ đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới nên doanh thu và dòng tiền sẽ đảm bảo và do đó, công ty chưa có nhu cầu kế hoạch tăng vốn trong năm 2019.
Trong khi đó, TDH cho biết, trong những năm trở lại đây hoạt động kinh doanh của công ty khả quan, các dự án đưa ra thị trường đều nhanh chóng được khách hàng đón nhận, các sản phẩm sẽ được giao cho khách hàng đúng/sớm so với tiến độ cam kết, nên năm 2019 một loạt dự án sẽ được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận như Citrine Apartment, Centum Wealth và TDH Riverview.
Ngoài ra, các dự án triển khai trong năm 2019 như dự án Cần Giờ đảm bảo khoản lợi nhuận lớn cho năm 2019 và tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cả TDH và cả Fideco – công ty con của TDH.
Tương tự Khang Điền cho biết, năm 2018 tình hình hoạt động kinh doanh của Khang Điền tiếp tục phát triển tốt. Năm 2019, KDH hoàn tất xây dựng và bàn giao nhà của các dự án đang kinh doanh Jamila, Safira. Điều này đồng nghĩa, các dự án như Jamila, Safira sẽ đóng góp vào lợi nhuận của KDH.

HỒNG QUÂN