BizLIVE - Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) là một trong số doanh nghiệp sau cổ phần hoá, hoạt động kém hiệu quả, kinh doanh thua lỗ không bảo toàn được vốn sở hữu.
Điểm danh doanh nghiệp sau cổ phần hoá vẫn thua lỗ nặng, vốn chủ sở hữu âm hàng nghìn tỷ đồng
K+ là một trong doanh nghiệp sau cổ phần hoá hoạt động kém hiệu quả

Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp năm 2018.

Vinafood 2 thua lỗ gần 1.500 tỷ đồng

Liên quan đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước, báo cáo cho biết, năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp cổ phần đạt 643.816 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017.

Trong đó, xét theo số liệu báo cáo hợp nhất, khối Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con cổ phần có doanh thu là 581.343 tỷ đồng, chiếm 90% tổng doanh thu của các doanh nghiệp cổ phần.

Một số doanh nghiệp cổ phần có tổng doanh thu theo báo cáo hợp nhất đạt cao như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (193.176 tỷ đồng); Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (98.966 tỷ đồng); Tập đoàn Bảo Việt (41.847 tỷ đồng); Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (36.661 tỷ đồng); Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (25.152 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (22.683 tỷ đồng); Tập đoàn Dệt may Việt Nam – CTCP (19.574 tỷ đồng); Tổng CTCP Cảng hàng không Việt Nam (17.539 tỷ đồng); Tổng CTCP Lắp máy VN (13.577 tỷ đồng)....

Cũng theo báo cáo, năm 2018, các doanh nghiệp cổ phần có tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo hợp nhất là 48.822 tỷ đồng, tăng 8% so với số thực hiện năm 2017.

Tỷ suất Lãi phát sinh trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân và tỷ suất Lãi phát sinh trước thuế/Tài sản bình quân của các doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2018 lần lượt là 16% và 6%. 

Theo báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp cổ phần thì có 59 doanh nghiệp với tổng số lỗ phát sinh là 3.258 tỷ đồng. Tính riêng Công ty mẹ, có 03 Công ty mẹ có lỗ phát sinh với giá trị là 2.374 tỷ đồng.

Trong đó, một số doanh nghiệp cổ phần có số lỗ phát sinh theo báo cáo hợp nhất lớn như: Tổng CTCP Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) lỗ phát sinh 1.488 tỷ đồng; Tổng CTCP Xây dựng Sông Hồng lỗ phát sinh 387 tỷ đồng; Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) lỗ phát sinh 350 tỷ đồng; Tổng CTCP Xây dựng và công nghiệp Việt Nam lỗ phát sinh 313 tỷ đồng; Tổng CTCP Sông Hồng lỗ phát sinh 56 tỷ đồng; Công ty liên doanh Hải Thành lỗ phát sinh 52 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VINECO Tam Đảo lỗ phát sinh 49 tỷ đồng; CTCP Cà phê Phước An lỗ phát sinh 35 tỷ đồng,....  

K+ âm vốn chủ sở hữu hơn 2.700 tỷ đồng

Báo cáo cũng đưa ra nhận xét rằng, các doanh nghiệp sau cổ phần hóa vẫn có xu hướng tăng trưởng ổn định, tỷ lệ vốn nhà nước góp tại các công ty cổ phần có xu hướng dịch chuyển gắn liền với quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 180 doanh nghiệp cổ phần, chủ yếu tập trung tại các Tập đoàn, Tổng công ty lớn và các doanh nghiệp cung ứng, sản phẩm, dịch vụ công ích sau khi thực hiện cổ phần hóa.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động kém hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nên không bảo toàn được vốn chủ sở hữu như: Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) âm vốn chủ sở hữu 2.725 tỷ đồng; Công ty liên doanh Hải Thành âm vốn chủ sở hữu 120 tỷ đồng; CTCP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng âm vốn chủ sở hữu 40 tỷ đồng; CTCP Xi măng Phú Thọ âm vốn chủ sở hữu 36 tỷ đồng; CTCP Xi măng Phú Thọ âm vốn chủ sở hữu 36 tỷ đồng....

BẢO VY