BizLIVE - Sáng nay (22/4), Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
ĐHĐCĐ Vingroup: Ông Phạm Nhật Vượng tái đắc cử ghế Chủ tịch HĐQT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Vingroup
Chia cổ tức 2015 11%, mục tiêu lợi nhuận 2016 đạt 3.000 tỷ đồng
Theo báo cáo Ban lãnh đạo Vingroup, năm 2015, tập đoàn đạt mức doanh thu thuần là 34.048 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014. 
Trong các ngành nghề kinh doanh năm 2015, mức tăng doanh thu mạnh nhất đến là từ ngành bán lẻ tại các gian hàng và siêu thị, tăng 987% so với năm ngoái và đạt mức doanh thu 4.306 tỷ đồng. Các ngành nghề khác cũng đạt được mức doanh thu khả quan như doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 21.179 tỷ đồng; doanh thu cho thuê Bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 2.655 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 2.848 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 771 tỷ đồng; doanh thu từ cung cấp dịch vụ xây dựng đạt 1.028 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 514 tỷ đồng và doanh thu từ các hoạt động khác là 747 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 1.501 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.421 tỷ đồng, EPS đạt 636 đồng.
Ông Hiệp cũng tiết lộ thêm, đây là số liệu chính thức được ghi nhận vào kết quả kinh doanh của năm 2015, còn trên thực tế, thành tích kinh doanh của Vingroup năm 2015 vượt gấp nhiều lần. Doanh số bất động sản năm 2015 đạt mức kỷ lục: hơn 70.000 tỷ đồng. Kết quả này sẽ được ghi nhận vào tổng doanh thu, lợi nhuận vào các năm kế tiếp khi các dự án bất động sản được bàn giao cho khách hàng.
Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 của Vingroup trên Báo cáo tài chính riêng là 1.263,7 tỷ đồng và trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 1.601,4 tỷ đồng, ước lợi nhuận sau thuế quý I/2016 công ty mẹ đạt 1.100 tỷ đồng, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:
- Trích 5 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
- Đối với toàn bộ lợi nhuận còn lại, HĐQT và Ban giám đốc đang làm việc với các nhà tư vấn để đề xuất phương án trả cổ tức phù hợp và sẽ đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên.
Theo tờ trình này, HĐQT Vingroup trình mức cổ tức chi trả năm 2015 tỷ lệ 11% (tương đương cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần sẽ nhận cổ tức bằng 110 cổ phần mới), trong đó bao gồm:
Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2015 với tỷ lệ 1.000:60 với tổng cổ tức gần 1.164 tỷ đồng.
Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/03/2016 với tỷ lệ 1.000:50 với tổng cổ tức là 969.9 tỷ đồng.
Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 213,4 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị theo mệnh giá là 2.133,8 tỷ đồng.
Thời gian trả cổ tức dự kiến trong quý II/2016.
Theo đó, dự kiến sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng từ  hơn 19.398 tỷ đồng lên 21.532 tỷ đồng.
Trong năm 2016, Vingroup hướng tới sự bứt phá trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động chính: Bất động sản, Du lịch nghỉ dưỡng, Bán lẻ, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp. Theo đó, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2016 đạt 45.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng.
Sẽ phát hành thêm và hoán đổi cổ phiếu 
Ngày 25/6/2015, hai nhà đầu tư là WP Investments III B.V. (“WP”) và Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore (“CS”) đã hoàn tất việc đầu tư thêm 100 triệu USD vào Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Vincom Retail”) thông qua việc mua cổ phần ưu đãi do Vincom Retail phát hành thêm. 
Như vậy, tính đến thời điểm này, khoản đầu tư của WP và CS vào Vincom Retail có giá trị lên đến 300 triệu USD. Theo các thỏa thuận đã ký kết trước đây, Tập đoàn Vingroup đã đồng ý trao cho các nhà đầu tư này quyền được hoán đổi các cổ phần ưu đãi mà nhà đầu tư nắm giữ trong Vincom Retail lấy cổ phần phổ thông do tập đoàn phát hành mới và quyền chọn mua cổ phần của tập đoàn gắn liền với việc thực hiện quyền hoán đổi cổ phần đó.
Ngày 18/4/2014 và ngày 23/4/2015, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn các nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phần mới của tập đoàn khi nhà đầu tư thực hiện quyền hoán đổi cổ phần.
Đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện quyền hoán đổi cổ phần. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với nhà đầu tư, theo đó, HĐQT trình cổ đông phương án phát hành cổ phần mới và phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành. Số cổ phần dự kiến phát hành không vượt quá 8,6% vốn điều lệ VIC. Còn với cổ phần Vincom Retail mà VIC nhận được sau khi hoán đổi, VIC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên. Việc duy trì hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu sau đó sẽ do HĐQT quyết định.
Điều chỉnh mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống mức 10%
Vingroup cho biết, trong năm 2012, Vingroup đã hoàn thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng giá trị là 300 triệu USD và niêm yết các Trái phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
Tính đến ngày 16/03/2016, Vingroup đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD Trái phiếu cho trái chủ thành cổ phần của Tập đoàn. Theo đó, toàn bộ Trái phiếu đã phát hành được hủy bỏ và hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
Hiện Vingroup đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 20% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi Trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ra nước ngoài theo công văn số 5184/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 18/09/2014.
Lãnh đạo Vingroup cho biết, do toàn bộ 300 triệu USD Trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phần, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống mức 10% tổng số cổ phần đã phát hành của tập đoàn.
Theo Ban lãnh đạo tập đoàn, mục đích của việc duy trì tỷ lệ phong tỏa là nhằm dự phòng cho các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài và các mục đích khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Ông Phạm Nhật Vượng tái đắc cử ghế Chủ tịch HĐQT
 Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 – 2021 bao gồm 9 thành viên.
- Ông Phạm Nhật Vượng
- Bà Phạm Thúy Hằng
- Bà Phạm Thu Hương
- Bà Nguyễn Diệu Linh
- Ông Lê Khắc Hiệp
- Bà Mai Hương Nội
- Ông Joseph Raymond Gagnon
- Ông Marc Villiers Townsend
- Ông Ling Chung Yee Roy
Đây đều là thành viên HĐQT hiện tại của Vingroup. Tuy nhiên, so với cơ cấu nhân sự HĐQT hiện tại của Vingroup (10 thành viên HĐQT), số lượng ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 – 2020 giảm xuống còn 9 thành viên, trong đó bà Vũ Tuyết Hằng không có mặt trong danh sách ứng viên nhiệm kỳ mới.
Kết quả, toàn bộ 9 thành viên được tái đắc cử vào HĐQT tập đoàn nhiệm kỳ mới, ông Phạm Nhật Vượng tái đắc cử ghế Chủ tịch HĐQT với 100% phiếu bầu.

TRẦN THÚY