BizLIVE - Đây là 2 trong nhiều nội dung quan trọng được HĐQT của Thủy sản 4 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sáng ngày 17/04/2017. TS4 đang thảo luận với nhà đầu tư chiến lược Thái Lan để chào bán cổ phần.
ĐHĐCĐ Thủy sản 4: Khoảng 70% vốn sẽ vào tay nhà đầu tư Thái Lan?
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Thủy sản 4

Sáng ngày 17/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Thủy sản 4 (mã TS4) đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2016, TS4 kinh doanh thua lỗ -6,6 tỷ đồng dù cho doanh thu thuần 1.064 tỷ đồng trong đó doanh thu xuất khẩu đạt gần 800 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu cả năm. Nguyên nhân lỗ chủ yếu do chi phí tài chính (chi phí lãi vay) lớn (66,6 tỷ đồng) và cách hạch toán chi phí cá dưới ao. 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Lực cho biết, năm 2016 các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra gặp khó khăn về nguyên liệu, đặc biệt là những doanh nghiệp chế biến cá không có vùng nuôi/vùng nguyên liệu. 80% giá trị xuất khẩu của TS4 đến từ cá tra. TS4 có vùng nuôi tại Đồng Tháp. Tuy nhiên, việc nuôi trồng mỗi mẻ cá khó để cho ra trọng lượng đồng đều, nhiều cá nhỏ không đạt chuẩn kích thước để xuất khẩu vì vậy làm tăng lượng hàng tồn kho. Việc đưa cá nhỏ ra tiêu thụ ở thị trường nội địa giá bán chỉ đạt khoảng 50% so với giá xuất khẩu. TS4 đã có giải pháp thiết kế lưới nhằm hạn chế lượng cá nhỏ được khai thác để giảm tồn kho.
Cổ tức thực hiện năm 2016 là 5% bằng tiền, đã được chốt danh sách vào ngày 20/03/2017. TS4 cho biết do cách hạch toán mới của Công ty kiểm toán nên lợi nhuận của TS4 bị giảm (âm). Vì vậy, HĐQT sẽ thu xếp nguồn tài chính để chi trả, trong trường hợp không thể được, HĐQT sẽ có văn bản xin gia hạn thời gian chia trả cổ tức gửi tới cơ quan chức năng.
Năm 2016, TS4 phải sửa chữa Nhà xưởng chế biến nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng Thủy sản và mua Máy móc thiết bị mới nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất lên đến hơn 17 tỷ đồng.
Xin hủy niêm yết, nới room và đặt kế hoạch lợi nhuận 10 tỷ đồng
Năm 2017, TS4 đặt kế hoạch tổng doanh thu 823 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở nguồn nguyên liệu nuôi trồng tương đối ổn định để cung cấp cho Nhà máy chế biến tại Đồng Tháp.
Khó khăn của TS4 là chưa có sản phẩm giá trị gia tăng do thiếu hụt nhân công và chưa có vốn để đầu tư công nghệ chế biến. Nguồn vốn kinh doanh gần như không đủ quay vòng. Vì vậy, giải pháp của TS4 là sẽ phát hành thêm cổ phần cho đối tác chiến lược nhằm huy động vốn.
Ban lãnh đạo cho biết, hiện công ty đang thảo luận với Nhà đầu tư Thái Lan – là khách hàng lâu năm của công ty, và HĐQT sẽ làm việc tiếp để chọn ra nhà đầu tư đối với những khoản hợp tác có lợi nhất.
TS4 cũng xin nới room ngoại, nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty lên tối đa 100%. Đồng thời, TS4 sẽ hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE do cổ phiếu công ty đang được các cổ đông lớn nắm giữ là chủ yếu, chiếm đến 80%, và dự kiến sau khi hoàn tất phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, tỷ lệ này sẽ lên đến 90%.  
Đại hội thảo luận
Vùng nuôi có đáp ứng được nhu cầu chế biến cá cho năm 2017? Vùng nuôi của TS4  khoảng 65 ha, năm 2016 vùng nuôi đáp ứng được 80% nhu cầu chế biến cá của nhà máy. Năm 2017, TS4 phấn đấu vùng nuôi có thể đáp ứng được cho nhà máy chế biến hơn 80%.
Xin cho biết thông tin về phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược mua cổ phần? TS4 đã có định hướng trong việc phát hành riêng lẻ cho đối tác. Tuy nhiên, HĐQT đang trả lời câu hỏi của cổ đông cũng sẽ mãn nhiệm trong ngày hôm nay. Vì vậy, các vấn đề này sẽ được HĐQT mới quyết định và báo cáo cổ đông. Có thể sau ĐHĐCĐ kết thúc, TS4 sẽ có rất nhiều thay đổi lớn. 
Kết quả kinh doanh quý I/2017? Quý I doanh thu đạt 245 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; giá cá tra đang lên rất cao đạt 2,7 USD/kg so với 2,1 USD/kg vào cuối năm 2016. Giá cá tra nguyên liệu đã lên đến 26.000 đồng/kg. 
Vì sao TS4 phải hủy niêm yết? Việc hủy niêm yết có ảnh hưởng đến phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài? Dự kiến sau khi phát hành cổ phần thành công cho NĐT chiến lược nước ngoài, tỷ lệ sở hữu của đối tác ước tính sẽ đạt 70% vốn điều lệ của TS4. Sau đợt phát hành này, chúng ta khó có khả năng huy động vốn trên HOSE vì vậy nhà đầu tư nước ngoài muốn hủy niêm yết. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ chào mua công khai cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
Đại hội đã bầu và thông qua thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: 
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh
- Ông Lê Vĩnh Hòa
- Ông Nguyễn Văn Lực
- Bà Đỗ Thanh Nga
- Bà Võ Thị Thanh Trang

HỒNG QUÂN