BizLIVE - ĐHĐCĐ thường niên của CTCP XNK Tổng Hợp 1 Việt Nam (mã TH1) đã diễn ra cuối tuần qua đã xảy ra một chút bất ngờ khi ông Trần Anh Vương, thành viên HĐQT mới xin không hủy niêm yết tại HNX.
ĐHĐCĐ TH1: Ông chủ thép Bắc Việt vào HĐQT, tạm bỏ ý định hủy niêm yết trên HNX
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2016 của TH1.
Do thua lỗ nặng trong năm 2015, TH1 đã tính tới phương án hủy niêm yết trên HNX trong dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên lần này.
Tuy nhiên, vào những phút cuối của cuộc họp, một nhân vật mới của HĐQT là ông Trần Anh Vương, Chủ tịch HĐQT của CTCP Thép Bắc Việt (BVG) đã đề xuất rút tờ trình này.

Ngày 1/3, TH1 có nghị quyết bổ nhiệm bổ sung ông Trần Anh Vương và ông Nguyễn Hải Dương vào HĐQT miễn nhiệm Phạm Minh Sơn, Phan Thu Anh cho nhiệm kỳ 2011-2016.

Thay vào đó, TH1 sẽ tiếp tục niêm yết trên sàn HNX và sẽ dùng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển (158,5 tỷ đồng) để bù đắp cho khoản thua lỗ lũy kế lên tới 134,6 tỷ đồng.
Một trong những nguyên nhân thua lỗ chính là công ty tăng trích lập dự phòng đối với khoản phải thu khó đòi trên 70 tỷ đồng. Cùng với đó, việc điều chỉnh tỷ giá tỷ giá và biên độ giao dịch USD/VND khoảng 5% cũng khiến TH1 phải trích lập trích lập 21 tỷ đồng.
Tiếp đó là do phải trích lập khoản đầu tư 12,8 triệu cổ phiếu EIB, gần 16,4 tỷ đồng.
Theo chia sẻ của ông Hoàng Tuấn Khải, TH1 đã tham gia EIB từ khi sáng lập năm 1989. Và khoản đầu tư này không phải hòa mà lãi rất nhiều.
Cùng với số vốn bỏ ra ban đầu thì TH1 cũng mua thêm nhiều trong các đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá. Giá trị sổ sách của số cổ phiếu EIB trước 31/12 là 12.600 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, do thị giá sụt giảm khiến công ty phải trích lập nên giá vốn của cổ phiếu này hiện chỉ là 10.900 đồng/cổ phiếu.
Năm 2016, công ty đặt kế hoạch doanh thu 901,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,41 tỷ đồng.
Ngoài ra, ĐHĐCĐ năm nay cũng bầu mới Ban Kiểm soát và HĐQT cho nhiệm kỳ 2016-2011.
Trong đó, HĐQT mới với sự tham gia của các ông/bà: Trần Anh Vương, Hoàng Tuấn Khải, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Văn Phương. 

MAI HƯƠNG