BizLIVE - Trả lời cổ đông về việc sáp nhập với Coteccons không được thực hiện liệu có ảnh hưởng tới Ricons không, lãnh đạo Ricons khẳng định Ricons có đường lối riêng và không bị ảnh hưởng, Ricons vẫn tăng trưởng phát triển tốt.
ĐHĐCĐ Ricons: Dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE Quý IV/2019

Ngày 16/05/2019 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons). Theo đó, các nội dung trình tại Đại hội đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HSC tư vấn niêm yết trên HOSE
Trong kỳ họp thường niên năm nay, ngoài các nội dung thường kỳ, điểm nổi bật, Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Trung Tín, Tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản An Gia, vào thành viên HĐQT; và Ricons sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào khoảng quý IV/2019 (tùy thuộc vào tình hình thị trường).
Liên quan đến vấn đề niêm yết cổ phiếu trên HOSE, lãnh đạo Ricons cho biết, hiện công ty đã thuê Công ty Chứng khoán HSC tư vấn. HĐQT sẽ bàn kỹ với đơn vị tư vấn về giá niêm yết sau khi đã có các phân tích.  
Năm 2018, Ricons đạt hơn 9.305 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế gần 545 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 431 tỷ đồng. Cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30%, tương đương Ricons trích khoảng 91,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2018, thời gian thực hiện trong quý III/2019.
Thị trường xây dựng đang gặp khó, kế hoạch kinh doanh của Ricons có mạo hiểm?
Năm 2019, Ricons đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 11.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 475 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2%. Cổ tức kế hoạch 30%.
Câu hỏi của cổ đông rằng, việc đưa ra doanh số và lợi nhuận trong lúc thị trường rất xấu và các công ty xây dựng năm 2019 hầu như không có tăng trưởng, liệu Ricons có mạo hiểm không? Lãnh đạo của Ricons cho biết, với uy tín và thương hiệu của Ricons rất tốt như hiện nay, các dự án lớn đều tham gia và đã trúng thầu nhiều dự án, cùng với sự ủng hộ của cổ đông, Ban điều hành tin tưởng kế hoạch đề ra sẽ đạt được.
Ban điều hành của Ricons đã dự đoán được việc một số dự án có thể sẽ phải tạm dừng thi công và Ban điều hành đã mở rộng các dự án thi công mới để không bị ảnh hưởng.  
Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2018 và kế hoạch 2019. Theo đó, dự kiến quý III/2019, Ricons sẽ phát hành 1.220.000 cổ phiếu với giá phát hành 50.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của công ty khuyến khích về kết quả đạt được năm 2018.
Kế hoạch ESOP sẽ căn cứ vào kết quả lợi nhuận đạt được. Nếu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt từ 475 tỷ đồng trở lên thì số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là 1,5% lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành 50.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý III/2020.
50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm và 50% số lượng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi phát hành.
Ricons cũng bầu 2 thành viên Ban kiểm soát thay thế, thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm ông Nguyễn Ngọc Tùng và ông Nguyễn Thanh Tùng.
Sẽ cùng An Gia góp vốn đầu tư vào dự án ở Bình Chánh
Năm nay, Ricons xin ý kiến Đại hội và được thông qua nội dung tờ trình về góp vốn tại doanh nghiệp và ký hợp đồng với các công ty liên kết, công ty con, nhằm tìm kiếm nguồn lợi nhuận, tạo giá trị thặng dư cho việc sử dụng vốn kinh doanh.
Liên quan nội dung này, tại Đại hội trả lời thắc mắc của cổ đông, lãnh đạo Ricons cho biết, Ricons đang mở rộng đầu tư bất động sản thông qua công ty con Riland. CTCP Đầu tư Riland đã được thành lập và đang xây dựng thương hiệu trên thương trường (báo cáo tài chính năm 2018 cho biết, Ricons nắm giữ 98% vốn chủ sở hữu tại Riland).
Hiện nay, Riland đang cùng An Gia góp vốn vào một dự án ở Bình Chánh, dự án này ước tính sẽ đưa về công việc hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian tới có cơ hội Riland sẽ thực hiện các việc góp vốn tiếp.
Cũng theo lãnh đạo Ricons, dự kiến tốc độ tăng trưởng trong 5 năm tới khoảng 10% - 20%/năm. Được biết, bất động sản dự kiến góp 20% lợi nhuận của Ricons vào năm 2020, tạo đà tăng trưởng lợi nhuận chung.

HỒNG QUÂN