BizLIVE - Năm 2019, MPC dự báo cạnh tranh thị trường tôm nguyên liệu sẽ giảm do “sóng gió” xảy ra trong năm 2018 khiến nhiều doanh nghiệp tôm “chết lâm sàn”. Hơn nữa nguồn tôm nguyên liệu sẽ dồi dào nhờ tôm nuôi công nghệ mới.

ĐHĐCĐ Minh Phú: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ đầu tư nuôi tôm và giảm nợ vay
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của MPC

Sáng ngày 29/01/2019 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC) đã diễn ra tại TP. HCM.

Theo đó, HĐQT của MPC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 4 nội dung quan trọng gồm: chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; thay đổi giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược; và danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ.
Cụ thể, về cổ tức năm 2018, HĐQT trình phương án chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ chi trả 50% - 70%, nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2018, thời gian thực hiện Quý I/2019.
Trả lời ý kiến của cổ đông về mức cổ tức 50%, 60%, 70% vì có một số cổ đông muốn công ty giữ vốn để phục vụ kinh doanh.
Kế hoạch kinh doanh năm 2019 gồm đối với lĩnh vực xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu 77.440 tấn, doanh số xuất khẩu 830 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng; đối với nuôi tôm, nuôi tôm theo công nghệ 2-3-4 sản lượng 11.080 tấn, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Vì vậy, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 là 2.300 tỷ đồng.
Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc sản lượng chỉ tăng 14% nhưng lợi nhuận tăng mạnh so với 2018, lãnh đạo MPC cho biết, lợi nhuận kế hoạch tăng mạnh chủ yếu kỳ vọng giá tôm nguyên liệu giảm đến từ nguồn cung tôm nguyên liệu dồi dào do 2 yếu tố quan trọng.
Thứ nhất, cạnh tranh về tôm nguyên liệu trong năm 2019 sẽ giảm qua đó giá giảm. Năm 2018 giá tôm xuống thấp nhất, giá tôm nguyên liệu của Việt Nam cao qua đó nhiều doanh nghiệp tôm rơi vào tình trạng “chết lâm sàn” vì vậy MPC kỳ vọng giá tôm nguyên liệu của Việt Nam năm 2019 sẽ thấp do ít cạnh tranh tôm nguyên liệu hơn.
Thứ hai, nguồn tôm nuôi công nghệ 2- 3 – 4  có giá thấp. Bởi hiện tại nuôi tôm công nghệ 2-3-4 có biên lợi nhuận cao (các hộ nuôi tôm công nghệ có biên lợi nhuận khoảng 50%). Năm 2018, tỷ lệ nuôi tôm công nghệ cao 5%, năm 2019 dự kiến lên 10%. Năng suất nuôi tôm công nghệ cao rất cao, tỷ lệ thành công 95% so với công nghệ cũ, do đó hiệu quả nuôi tôm công nghệ 2-3-4 cao hơn gấp 20 lần tôm nuôi công nghệ cũ. Qua đó cơ hội giá tôm nguyên liệu sẽ thấp để các nhà chế biến tôm xuất khẩu có biên lợi nhuận được cao hơn.
Về danh sách nhà đầu tư chiến lược sẽ tham mua cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành riêng lẻ gồm có 2 nhà đầu tư Nhật Bản (trong đó có Mitsui &Co, Ltd), 1 nhà đầu tư Mỹ, 1 nhà đầu tư Hàn Quốc.  
Về điều chỉnh giá chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ, HĐQT điều chỉnh theo hướng giá chào bán dự kiến tối thiểu không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ cho UBCKNN về việc chào bán riêng lẻ.
Lãnh đạo MPC cho biết, MPC đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư để có được mức giá chào bán hơn 75,7 triệu cổ phiếu khá tốt. Giá chào mua lần thứ nhất trong đợt đàm phán đó dù khá tốt nhưng MPC chưa đồng ý, nên các nhà đầu tư sẽ đưa ra mức giá cuối cùng trong thời gian tới. MPC có 2 phương án đang cân nhắc là bán hết hơn 75,7 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư; bán hết số lượng cổ phiếu nói trên cho 3 nhà đầu tư.
Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ MPC sẽ dùng để đầu tư nuôi tôm công nghệ và giảm nợ vay hướng đến mục tiêu đưa nợ vay ngân hàng về 0 đồng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, MPC cho biết, tiêu chí lựa chọn ưu tiên về giá và ở lâu dài với MPC (không như Red River Holding vào rồi ra rồi vào....) để cùng MPC đạt được 25% thị phần tôm toàn cầu. Do mục tiêu của MPC cần vốn, và kinh nghiệm nuôi trồng chế biến tôm của MPC khó ai vượt được.
Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 50%.

HỒNG QUÂN