ĐHĐCĐ Licogi 16: Kế hoạch lợi nhuận riêng 190 tỷ đồng, tăng 157%

Hồng Quân

13:50 14/04/2019

BizLIVE - Lãnh đạo LCG cho biết, tất cả các dự án ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2019 đã và đang được LCG triển khai. Vì vậy, LCG tin tưởng rằng với chỉ tiêu kế hoạch đã đưa ra, LCG sẽ thực hiện được. 

ĐHĐCĐ Licogi 16: Kế hoạch lợi nhuận riêng 190 tỷ đồng, tăng 157%

Ngoài các dự án hạ tầng đang triển khai, LCG sở hữu quỹ đất sạch lớn, đắc địa tại Nhơn Trạch, Bảo Lộc...

Sáng ngày 13/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Licogi 16 (mã LCG) đã diễn ra tại TP. HCM.

Tăng trưởng lợi nhuận hơn 90%
Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Licogi16 cho biết, năm 2018, LCG đã thực hiện đúng định hướng chiến lược 2016 – 2020 mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đã thông qua và điều chỉnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
Năm qua, LCG đạt doanh thu thuần 1.841 tỷ đồng, tăng trưởng 59% đối với báo cáo riêng; 2.501 tỷ đồng, tăng trưởng 65% đối với báo cáo hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đối với báo cáo riêng là 74 tỷ đồng, tăng trưởng 90%; đối với báo cáo hợp nhất 78 tỷ đồng, tăng trưởng 110% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu mảng xây dựng 1.838 tỷ đồng, tăng trưởng 75% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 73% tổng doanh thu.
So với kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất hoàn thành 103% kế hoạch và lợi nhuận hợp nhất đạt 131%. Với kết quả nói trên, năm 2018 có thể xem là năm LCG có được tăng trưởng lợi nhuận và vượt kế hoạch đề ra cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
HĐQT trình cổ đông phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Mức cổ tức này cao hơn tuyệt đối 2% so với kế hoạch trước đó, 10%. Trong thời hạn 6 tháng sẽ trả cổ tức năm 2018.
Đóng góp vào mảng xây dựng của LCG năm 2018 là các công trình hạ tầng như cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; Trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc dự án nước Sông Đà, nhà máy nước Phú Ninh. Ngoài ra, đóng góp vào mảng xây dựng của LCG còn có công trình dân dụng như chung cư Hiệp Thành và công trình truyền tải điện.
LCG cũng cho biết thêm, hợp đồng mới trong năm 2018 là hợp đồng thi công 10 gói thầu với tổng giá trị thực hiện khoảng 1.027 tỷ đồng, trong đó có 7 gói làm đường cao tốc và 3 gói thi công cầu, thời gian thi công 15 tháng.
Trong năm 2018, LCG (do công ty con thực hiện) đã hoàn thành xây dựng, kinh doanh và bàn giao chung cư Parkland (Quận 12, TP. HCM) với tổng cộng 458 căn hộ, KDC Hiệp Thành (Q. 12); KDC Lông Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai); khu đô thị Nam Phương (Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Dòng thu bất động sản liên tục, tập trung số lượng lớn đã hỗ trợ dòng tiền cho hoạt động chung của LCG trong những lúc thiếu hụt về dòng tiền.
Đối với hoạt động đầu tư, LCG đã đầu tư vốn cho dự nhà máy nước Phú Ninh, Cần Thơ, An Khê, Đankia, và Đông Nam Quảng Trị 200 tỷ đồng, dự kiến sẽ nâng lên đến 400 tỷ đồng vào năm 2020.
LCG đầu tư và đề xuất các dự án điện mặt trời có tổng công suất 370MWp như Solar Chư Ngọc, Solar Bình Thuận; điện gió như Pleiku, Hướng Hóa Quảng Trị. Tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.
Hồi sinh mạnh mẽ với kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng cao
Năm 2019, LCG đặt kế hoạch doanh thu riêng 2.704 tỷ đồng, tăng trưởng 47%; doanh thu hợp nhất 2.733 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2018. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế riêng 190 tỷ đồng, tăng trưởng 157%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 200 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với thực hiện 2018.
 
LCG tiếp tục thực hiện định hướng chiến lược 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua. Cụ thể, đối với bất động sản, LCG tiếp tục triển khai dự án Điền Phước, nhà ở xã hội Nghi Sơn, Long Tân. Đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, các dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng và các dự án cao tốc lớn khác ở phía Bắc, nguồn vốn chủ đầu tư dự kiến đến 2025 phải lên đến 3.000 tỷ đồng.
LCG cũng sẽ thực hiện các dự án ngành nước và năng lượng tái tạo đã được nêu ở trên.
Như vậy, nếu năm 2019, LCG đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra, LCG sẽ cán đích sớm 1 năm trong  kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về cơ sở chắc chắn nào để LCG đưa ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao trong năm 2019, lãnh đạo LCG cho biết, doanh thu hợp nhất kế hoạch 2.733 tỷ đồng trong đó doanh thu chuyển tiếp 576 tỷ đồng, doanh thu đến từ dự án mới đang triển khai là 1.768 tỷ đồng, doanh thu bất động sản 388 tỷ đồng. Tất cả các dự án ghi nhận doanh thu trong năm 2019 đã và đang triển khai. Chúng tôi tin tưởng rằng với chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chúng tôi sẽ thực hiện được.  
Cuối năm 2018, khoản phải thu của LCG chủ yếu đến từ công ty liên quan 496 tỷ đồng, trong đó BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đến 291 tỷ đồng. Cổ đông chất vấn có hay không nhà thầu bị chậm thanh toán từ dự án Bắc Giang – Lạng Sơn?
Lãnh đạo LCG cho hay, tình hình triển khai các dự án phía Bắc trong đó đó BOT Bắc Giang – Lạng Sơn vượt tiến độ yêu cầu, khoản phải thu của Bắc Giang – Lạng Sơn là 291 tỷ đồng, trong đó có khoản giữ lại theo điều khoản hợp đồng 118 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đã thanh toán 123 tỷ đồng, còn lại sẽ thu trong các tháng tiếp theo . LCG đang nắm hơn 19% tại BOT Bắc Giang - Lạng Sơn nên được ưu tiên thanh toán, không có quan ngại về việc chậm thanh toán tại dự án này.
Tiết lộ về các dự án tiềm năng của LCG trong thời gian tới, theo lãnh đạo LCG, dự phóng 2020 – 2022 của LCG, các dự án đã tiếp cận và đang thực hiện có cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, đang tiếp cận dự án trong trục cao tốc Bắc – Nam.
Đối với dự án Phú Ninh, giai đoạn 1 khánh thành vào tháng 12/2018. Giá trị hợp đồng đã ký 668 tỷ đồng. LCG đang triển khai phần còn lại của dự án và giá trị còn lại khoảng 70 tỷ đồng.
Chưa trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng
Một nội dung quan trọng được rút ra khỏi Kỳ họp thường niên năm nay so với kế hoạch dự kiến trước đó là HĐQT của LCG chưa trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo lãnh đạo LCG, cần phải tính toán kỹ lại phương án tăng vốn để đồng bộ giữa phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi nhằm đảm bảo sự thành công khi phát hành và an toàn tài chính cho LCG. Vì vậy, khi thống nhất được phương án phát hành tăng vốn, LCG sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ở kỳ Đại hội bất thường.
Sở hữu quỹ đất lớn, “của để dành” cao
LCG đang đầu tư mạnh vào ngành năng lượng tái tạo, theo lãnh đạo LCG, tổng công suất đang đề xuất và thực hiện là 270MWp, trong đó 2 dự án điện mặt trời và 6 dự án điện gió. Tổng mức đầu tư cho 6 dự án điện gió và 2 dự án điện mặt trời là 8.000 tỷ đồng, yêu cầu vốn chủ 2.400 tỷ đồng.
Dự án điện mặt trời Chư Ngọc 15Mwp đóng điện vào cuối tháng 5/2019, hòa điện lưới 6/2019. Dự án Nhơn Hải 35MWp sẽ khởi công tháng 7/2019, đóng điện vào tháng 3/2020. Dự án Solar Nhơn Hải nằm trong quy hoạch 2.000MW của tỉnh Ninh Thuận, được kéo giãn thời gian hưởng giá điện mặt trời tốt (9,35cent/kwh) đến hết năm 2020, được đấu nối vào lưới điện quốc gia.
Sau khi 2 dự án điện mặt trời hoàn thành, LCG sẽ chuyển nhượng một phần giá trị đầu tư vào thời điểm thích hợp. Đối với dự án điện gió LCG hợp tác đầu tư và sẽ chuyển nhượng một phần giá trị đầu tư sau khi dự án hoàn thành.  
Liên quan đến một loạt dự án bất động sản đang triển khai sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ nay đến năm 2021, lãnh đạo LCG cho biết:
Đối với dự án KDC Long Tân (Long Tân City): Có quy mô hơn 50 ha, 27ha sẽ đưa vào kinh doanh. Theo quy hoạch, trong dự án này, LCG có 7ha để xây nhà cao tầng, LCG đã làm việc tỉnh chuyển 7ha sang nhà thấp tầng được 5ha. Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương, hiện LCG đang lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500. LCG dự kiến đưa ra sản phẩm với giá chỉ từ 8 triệu đồng/m2 – rất hấp dẫn cho nhà đầu tư thứ phát. Dự kiến sẽ mở bán trong tháng 6/2019.
Đối với dự án Long Tân, LCG đã triển khai xong hạ tầng từ 5 năm trước. Đất của dự án còn 36ha đất chung cư, 4,5ha đất trung tâm thương mại, 4,7 ha đất giáo dục và 0,6ha đất y tế, 1,3ha đất thể dục thể thao. Toàn bộ quỹ đất đều có sổ đỏ.
Đối với dự án Điền Phước (Nhơn Trạch) có quy mô 95ha. LCG sở hữu 95% vốn góp. Hiện LCG đã thực hiền đền bù giải tỏa đến 32ha/95 ha, tương đương 33,6% dự án; phần còn lại khoảng 63ha dự kiến sẽ hoàn tất đền bù trong năm 2019. Theo kế hoạch dự án KDC Điền Phước sẽ được đưa vào đầu tư kinh doanh 2021.
Về chiến lược phát triển quỹ đất mới của LCG, theo LCG, ngoài các dự án đang đầu tư, LCG có quỹ đất 3,4ha mặt đường Đào Duy Từ, Bảo Lộc, Lâm Đồng dự kiến kinh doanh 2020; quỹ đất 70ha tại khu kinh tế Nghi Sơn dự kiến kinh doanh 2020; dự án Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Licogi quy mô 7,5ha, LCG đang làm hồ sơ xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội kết hợp thương mai dịch vụ, dự kiến kinh doanh trong năm 2020. Theo đánh giá của giới chuyên môn các quỹ đất trên đắc địa.
Dự án tiềm năng là dự án lấn biển tại cửa sông Lèn và sông Trường Giang tại Thanh Hóa. Hiện đang xây dựng phương án, trong đó có Viện Kiến Trúc, Trường Đại học Thủy Lợi kết hợp với chuyên gia Nhật Bản, dự án có quy mô 500 ha.
Công ty có nguyên tắc tập trung tối đa quỹ đất hiện có. Nếu có tạo lập quỹ đất mới, công ty cũng chưa có chủ trương đổ vốn lớn.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung trình tại Đại hội.

HỒNG QUÂN

Từ khóa: LCG

Giá trong ngày

8.54

-0.26 (-2.95%)
Giá tham chiếu8.8
Giá mở cửa8.78
Giá cao nhất8.88
Giá thấp nhất8.46
Giá đóng cửa8.54
Khối lượng1,379,200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)99,999,662
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)854.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,628.1
P/E5.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,966.2
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/10

8.54

0.26 (2.95%)

1,379,20011,879,700
15/10

8.80

0.16 (1.78%)

403,3803,572,000
15/10

8.80

0.16 (1.78%)

403,3803,572,100
15/10

8.80

0.16 (1.78%)

403,3803,572,000
15/10

8.80

0.16 (1.78%)

403,3803,572,100
14/10

8.96

0.09 (0.99%)

483,7504,359,740
11/10

9.05

0.06 (0.65%)

550,9304,972,420
10/10

9.11

0.04 (0.43%)

406,7403,756,080
09/10

9.85

0.05 (0.51%)

871,5708,575,630
08/10

9.80

0.17 (1.70%)

850,7608,372,640
07/10

9.97

0.18 (1.77%)

670,1406,754,720
04/10

10.15

0.35 (3.57%)

1,843,01021,440,160

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

17/10/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần LICOGI 16 niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.750.044 cổ phiếu...

05/05/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày...

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua...

28/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập Xí nghiệp bê tông nhựa nóng LICOGI 16- Chuyển nhượng phần vốn góp của...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ...

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu...

15/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về phương án vận hành lại Nhà máy Ethanol...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình...

28/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần LICOGI 16 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 28...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt- Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Bắc...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017- Thành lập...

04/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Tăng Quốc Thuộc chức vụ TGĐ từ ngày 04/05...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

19/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 16 được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 19/04/2017...

05/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/04/2017:- Ông Tăng Quốc Thuộc...

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày 28/03/2017 là ngày...

17/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty...

17/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 20% vốn điều lệ...

26/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện vốn góp tại...

11/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt...

23/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại...

05/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/05/2016:- Ông Phí...

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Bùi Dương Hùng chức vụ Chủ tịch HĐQT và...

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Ông Tăng Quốc Thuộc được bổ nhiệm...

23/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

01/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016 và thành lập văn...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Đinh Thị Hiền, kế toán trưởng/trưởng phòng tài chính kế toán, đã mua 28.100 cổ phiếu, nâng số cổ...

22/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

01/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Thị HiềnMã chứng khoán: LCGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởngSố lượng cổ phiếu nắm...

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

05/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa chức vụ người CBTT...

05/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 20.000...

20/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc không tiếp tục tham gia hợp tác đầu...

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Hiền giữ chức vụ kế toán trưởng thay...

19/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

19/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Ngày...

18/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Giảm tỷ lệ vốn góp tại LICOGI 16.6 để công ty...

20/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về: - Đầu tư dự án khu dân cư tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai...

18/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách đối tượng chào...

20/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

06/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014 Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2014 Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau...

04/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

30/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng số cổ phần tại Licogi...

30/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng :...

23/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

23/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

06/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

LCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/CP- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)- Thời gian thực hiện:...

20/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

17/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/02/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 06/02/2012 (trường hợp bán...

07/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

26/12/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCG: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

03/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LCG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

10/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

22/07/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần LICOGI 16 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

06/07/2011

Phát hành cổ phiếu

LCG: Phát hành cổ phiếuLink download

03/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

31/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

LCG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

05/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

17/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng...

14/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

19/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Hoạt động sản xuất kinh...

01/11/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link download (Theo hsx)

06/09/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LCG - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng  văn bản hủy phương...

16/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thông qua KQKD 6...

06/07/2010

Niêm yết thêm

CTCP Licogi 16.6 (LCG) được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu thêm:- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ...

22/05/2010

Họp Hội đồng Quản trị

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

NQ Triển khai đợt phát hành 12.500.000 cổ phiếu trả cổ tức và xin ý kiến...

16/04/2010

Thay đổi BLĐ

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 03/04/2010Địa điểm: Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất – Dinh Độc Lập,...

26/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 16(Mã CK: LCG) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền:   10/02/2009 Ngày đăng...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam