BizLIVE - Chỉ có 10 phiếu biểu quyết chọn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 là chia toàn bộ 25% bằng cổ phiếu, nhưng chiếm tỷ lệ hơn 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
ĐHĐCĐ LDG: Cổ đông lớn không chịu nhận tiền, quyết chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Chiều ngày 11/03/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2018. LDG đạt gần 1.719 tỷ đồng doanh thu, đạt 65,3% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 604,16 tỷ đồng, vượt 9,1% kế hoạch năm. Cổ tức năm 2018 là 25% trong đó bằng tiền 10%, bằng cổ phiếu 15%.
Trước đó, LDG dự kiến trình phương án chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu thay cho kế hoạch ban đầu là 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.
Trong năm qua, LDG hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ vốn của LDG tại CTCP Du lịch Giang Điền; hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World.
Năm 2019, Hội đồng quản trị của LDG trình Đại hội kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 3.289 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng.
Năm nay, LDG cũng sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ hơn 1.906 tỷ đồng lên mức gần 2.212 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%.
LDG cũng đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không được vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong BCTC gần nhất; cũng như quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế.
Phần thảo luận của LDG được trả lời bởi ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch LDG. 
Khi nào LDG sẽ tiền hành chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền? Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt nếu phương án chia trả cổ tức được ĐHCĐ thông qua, LDG sẽ tiến hành chi trả ngay trong quý II/2019. 
Đại diện vốn của Tập đoàn Đất Xanh, Hà Thuận Hùng tại LDG có ý kiến về việc nên chia cổ tức toàn bộ 25% bằng cổ phiếu. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Khánh Hưng cho biết, từ ngày ra phương án chia cổ tức năm 2018, LDG đối diện với 2 luồng ý kiến cả trong công ty và bên ngoài: (i) chia cổ phiếu để cổ đông có lợi hơn khi xem xét về thị giá cổ phiếu; (ii) chia một phần bằng tiền mặt. Cá nhân chủ tịch HĐQT mong muốn chia cổ tức năm 2018 một phần bằng tiền, một phần bằng cổ phiếu.    
Xin cho biết tổng mức đầu tư năm 2019? Tổng mức đầu tư dự kiến 2019 dự kiến là 2 phần. Một phần để phục vụ cho hoạt động tạo ra kết quả kinh doanh, sản lượng ngay tức thời (đầu tư hoàn thành các dự án đã và đang triển khai mà chưa bàn giao); và đầu tư kinh doanh mới, đầu tư thứ cấp, hợp tác đầu tư....
Dự trù vốn cho phần nói trên là 500-600 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện bằng vốn tự có. Phần đầu tư còn lại là phần đầu tư trung và dài hạn, trong đó có dự án mới sẽ được LDG mua về, dự án sẽ triển khai mới trong 2019-2020. Dự kiến QII/2019 sẽ công bố đại chúng về kế hoạch 5 năm tới của công ty.  
Về các dự án bán mới trong 2019, theo đại diện LDG, năm 2019 các dự án bán ra chủ yếu là các dự án đã triển khai và các dự án này chưa hạch toán. Về bán dự án mới, ở Quý I, LDG đã tổ chức bán dự án Thành Đô (Hồ Chí Minh) và Hoà Lân (Bình Dương).
Trong đó, tốc độ bán hàng tại dự án Thành Đô là đã bán được 40% sản phẩm trong chưa đầy 2 tháng, dự án Hoà Lân vừa mở bán 478 căn nhà và nền đất cách đây 1 tuần đã bán được 108 căn. Cả 2 dự án này thuộc loại dự án tạo ngay ra doanh thu và lợi nhuận cho LDG.  
Sắp tới, LDG sẽ triển khai 2 dự án: Bình Nguyên và dự án khác dự kiến ở Đà Nẵng – đang trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý dự án. Đây là dự án đã có sổ đỏ, hoàn chỉnh, nên khi triển khai ký hợp đồng và “xuống” tiền thì trong thời gian ngắn đã có thể bán hàng được ngay. Dự kiến cuối quý II -đầu quý III sẽ triển khai nhưng doanh thu và lợi nhuận sẽ về trong năm 2020-2021. Lợi nhuận sẽ “khủng”, lợi nhuận sau thuế trên 1000 tỷ đồng/dự án. 
Kế hoạch M&A dự án mới trong 2019 ? Ngoài ngân sách đầu tư tạo doanh thu, lợi nhuận hàng ngày, LDG dành toàn bộ nguồn lực còn lại để đầu tư chiến lược dài hạn để tạo doanh thu, lợi nhuận đột phá và bền vững trong các năm tiếp theo, đến 2023.
Tình hình pháp lý các dự án căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh? Hiện cả 3 dự án LDG triển khai tại TP. HCM gồm Sài Gòn Intela, High Intela, West Intela đều đang triển khai xây dựng, do khi mua dự án LDG xem rất kỹ về pháp lý, chủ sở hữu đất nên ngày hôm nay LDG không bị ảnh hưởng. 
Trả lời câu hỏi riêng về cá nhân chủ tịch đang đăng ký mua vào cổ phiếu LDG, ông Nguyễn Khánh Hưng khẳng định sau khi hoàn tất đợt mua vào cổ phiếu nói trên, ông Nguyễn Khánh Hưng sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu LDG để nâng tỷ lệ sở hữu tại LDG. 
Liên quan đến việc khách hàng mua dự án High Intela (Q.8, TP. HCM) muốn đòi trả tiền lại, không mua sản phẩm của dự án nói trên: Hiện có 28 khách hàng muốn đòi lại tiền, không muốn mua sản phẩm và muốn phạt công ty. Như vậy chỉ có khoảng 10% khách hàng chưa hài lòng trong tổng số 600 – 700 khách trong bối cảnh chung nhiều dự án căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh bị chậm do thủ tục pháp lý là một tỷ lệ khá thấp. 

Sau quá trình biểu quyết, mặc dù chỉ có 10 phiếu biểu quyết chọn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 là chia toàn bộ 25% bằng cổ phiếu, nhưng chiếm tỷ lệ hơn 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết, nên phương án chia cổ tức năm 2018 của LDG là 25% bằng cổ phiếu.


HỒNG QUÂN