BizLIVE - Hôm nay (31/3), CTCP FPT (mã FPT) tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
ĐHĐCĐ FPT: Đảm bảo bán FPT Shop giá tốt nhất để có lợi cho cổ đông
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2016 của FPT.
14h00: Đại hội có 1.898 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự, đại diện cho 58,17% cổ phần có quyền biểu quyết. 

14h20: Ông Đỗ Cao Bảo trình bày Báo cáo của HĐQT

Năm 2015 FPT đã hoàn thành cam kết về doanh thu và lợi nhuận theo đúng kế hoạch thông qua. Cụ thể, doanh thu kinh doanh hợp nhất năm 2015 đạt 40.003 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.851 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.  

HĐQT cho biết kết quả này đạt được trong bối cảnh tình hình kinh doanh năm 2015 có nhiều diễn biến bất lợi như Lĩnh vực phân phối bị tác động do việc thay đổi chính sách phân phối của đối tác , lĩnh vực Dịch vụ viên thông chịu nhiều sức ép cạnh tranh, thị trường Công nghệ thông tin trong nước cũng chưa hồi phục như dự kiến.

Định hướng toàn cầu hoá của FPT tiếp tục duy trì kết quả khả quan. Năm 2015 doanh thu toàn cầu hoá tăng trưởng 40,9% so với năm 2014.

Năm 2015, FPT cũng đã giành được nhiều hợp đồng cung cấp giải pháp, dịch vụ trọn gói với quy mô lớn và dài hạn như Thắng thầu hợp đồng 33,6 triệu USD cung cấp Hệ thống Ứng dụng quản lý thuế VAT tại Bangladesh, triển khai hợp đồng trị giá 25 triệu với khách hàng lớn trong lĩnh vực truyền hình...

Trong năm 2016, FPT đặt kế hoạch doanh thu toàn tập đoàn là 45.796 tỷ đồng, tăng 14,5% trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.151 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2015. Động lực tăng trưởng chính là khối Công nghệ và Phân phối – Bán lẻ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016  

Tờ trình thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2016

Báo cáo về thu nhập HĐQT công ty cho biết, trong năm 2015, tổng mức lương thực chi cho 3 thành viên HĐQT là 9,2 tỷ đồng, thấp hơn mức đại hội cổ đông đã phê duyệt là 10,76 tỷ đồng.

Ba thành viên HĐQT công ty bao gồm ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Đỗ Cao Bảo, Ủy viên HĐQT. Tính ra, trung bình mỗi tháng, mỗi thành viên nhận mức lương 255 triệu đồng.

Ngoài ra, các thành viên điều hành này còn được thưởng 0,44% lợi nhuận trước thuế, tương đương 12,5 tỷ đồng. Như vậy, mỗi người được thưởng gần 4,2 tỷ đồng trong năm 2015.

Bên cạnh đó, 4 thành viên HĐQT không điều hành nhận mức thù lao 4,98 tỷ đồng, bao gồm ông Lê Song Lai (Ủy viên) 20 triệu đồng/tháng, ông Jean - Charles Belliol (Ủy viên) 20 triệu đồng/tháng, ông Tomokazu Hamaguchi (Ủy viên) 187,1 triệu đồng/tháng, ông Dan E Khoo (Ủy viên) 187,1 triệu đồng/tháng.

FPT trình cổ đông thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2016 là 5,3 tỷ đồng , tăng hơn 2015 do tỷ giá thay đổi. Lương cho các thành viên điều hành là 10,76 tỷ đồng và thưởng cho các thành viên điều hành không quá 0,49% trên tổng lợi nhuận trước thuế của FPT.

14h45: Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của ban kiểm soát
14h50: Ông Jean Charles - thành viên HĐQT trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, HĐQT trình cổ đông thông qua mức trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Trong đó, 10% đã được trả trong năm 2015, 10% còn lại sẽ được trả sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt, dự kiến vào quý II/2016.
Bên cạnh việc trả cổ tức bằng tiền mặt, FPT còn trình kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Thời gian chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện cùng thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt. 
Về kế hoạch 2016, HĐQT đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% - căn cứ theo số cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% nói trên.
15h45: HỎI ĐÁP
Không nên hạn chế số thành viên HĐQT là 7 thành viên mà nên mở theo luật Doanh nghiệp
Ông Nguyễn Thế Phương: Với quy mô của FPT thì số lượng 7 thành viên HĐQT khá phù hợp. Nhiều doanh nghiệp cũng chỉ có 6-7 thành viên HĐQT như VNM, HAG, MSN,DHG,...
Quan điểm nếu số lượng thành viên hiện thời đảm bảo được hoạt động công ty thì tạm thời giữ nguyên không nên thay đổi, không nên mở rộng nhiều quá, nếu không sẽ dẫn tới tình trạng "lắm thầy nhiều ma"
Kế hoạch kinh doanh 2016 doanh thu viễn thông tăng tại sao lợi nhuận lại giảm?
Ông Nguyễn Thế Phương: Công ty vẫn tiếp tục chiến lược đầu tư mạnh vào hạ tầng viễn thông, năm 2015 là năm đầu tư nhiều nhất, năm 2016 sẽ trình cổ đông kế hoạch đầu tư mạnh vào những tỉnh, thành phố xếp sau Hà Nội và TP.HCM. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận 2016. 
FPT cũng tính đến việc nộp quỹ viễn thông công ích theo quy định của chính phủ với mức thu phí là 1,5% trên tổng doanh thu từ internet. Nếu không nộp thì lợi nhuận khối viễn thông sẽ tăng trưởng khoảng 10%. 
Tình hình hoạt động ở FPT Shop thế nào khi có thông tin sẽ bán mảng bán lẻ này trong năm nay?
Ông Nguyễn Thế Phương: Theo chiến lược ông Bình đã chia sẻ năm ngoái, để tập trung hơn cho mảng công nghệ thông tin và viễn thông là 2 mảng có động lực tăng trưởng lớn trong 5 năm tới thì FPT sẽ giảm tỷ lệ sở hữu ở bán lẻ và phân phối.
Chiến lược này năm nay bắt đầu được thực hiện. Công ty đã ký hợp đồng tư vấn với 2 công ty để thực hiện việc giảm tỷ lệ sở hữu nãy.
Cả 2 mảng này đều có kết quả hoạt động kinh doanh khá tốt, tính đến thời điểm này mảng bán lẻ đã hoàn thành kế hoạch cho cả năm 2016. Mặc dù vẫn hiệu quả nhưng để phục vụ chiến lược thì phải giảm tỷ lệ sở hữu.
Do đang trong giai đoạn thực hiện với bên tư vấn, một thương vụ thì khó có thể tiết lộ quá nhiều. 
Ông Trương Gia Bình: Đảm bảo sẽ làm tốt nhất để mang lại lợi nhuận cho cổ đông. 
Tiền thu được từ việc thoái vốn sẽ sử dụng thế nào?
Với chiến lược của FPT, mảng công nghệ thông tin có cơ hội lớn nên đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Tiền thu được để thực hiện các mục tiêu về M&A. FPT cũng dự kiến sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại FPT telecom, dòng tiền thu được cũng sẽ dành một phần cho mục tiêu này.
Một cổ đông chia sẻ vui: Ban lãnh đạo đều đã lớn tuổi, mấy năm tới nếu không chuẩn bị thì có khi không rõ công ty mình kinh doanh gì vì xã hội thay đổi nhanh. Lãnh đạo có đủ sáng tạo đủ suy nghĩ để quản lý công ty tốt không?
Ông Trương Gia Bình: FPT có nhiều người già, và những người đó đang ở ngay trước mặt các bạn. Tuy nhiên lãnh đạo đội ngũ hàng chục nghìn người đều nằm ở khoảng 40-45 tuổi. 
Ông Bình giới thiệu một số gương mặt Giám đốc trẻ tuổi cho cổ đông. 

NGUYÊN MINH