BizLIVE - Hôm nay (7/6), CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
ĐHĐCĐ FLC: Đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng
Ban chủ toạ ĐHĐCĐ thường niên 2016 của FLC
9h10: Tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc, Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn FLC có sự tham dự trực tiếp của các cổ đông và người được uỷ quyền đại diện cho 55,6% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Luật doanh nghiệp, tỷ lệ đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ.
Cổ đông và người được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 của FLC
9h15: Thông qua Chương trình đại hội, quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, thành viên Ban kiểm phiếu.
9h25: Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT FLC giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS
Ứng viên đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
- Bà Hương Trần Kiều Dung
- Ông Lê Bá Nguyên
- Ông Lưu Đức Quang
- Ông Trịnh Văn Quyết
- Ông Lê Thành Vinh
Ứng viên BKS bao gồm:
- Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Bà Phạm Thị Hải Ninh
- Ông Lê Văn Sắc
 100% cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên.
9h35: Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc FLC trình bày báo cáo HĐQT.
 Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc FLC trình bày báo cáo HĐQT
Tổng giám đốc FLC cho biết, năm 2015 ghi nhận thành công lớn của Tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với các loại hình đầu tư đa dạng bao gồm bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp.
Về công tác huy động vốn, lãnh đạo FLC cho biết, năm 2015, Tập đoàn đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời, thực hiện việc chuyển đổi 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của các nhà đầu tư. Vốn điều lệ của Tập đoàn FLC đạt 5.298 tỷ đồng kể từ ngày 15/09/2015.
9h50: Bà Đàm Ngọc Bích – Phó tổng giám đốc FLC báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016
Bà Đàm Ngọc Bích – Phó tổng giám đốc FLC.
Đại diện FLC cho biết mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2015 chưa thực sự thuận lợi nhưng HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó. 
Theo đó, năm 2015, FLC đạt tổng doanh thu hợp nhất 5.326 tỷ đồng, tăng trưởng 258% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế là 1.158 tỷ đồng, tăng trưởng 255% so với năm trước, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 748 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước: 272,3 tỷ đồng, giá trị sổ sách cổ phiếu FLC là 11.952 đồng/cổ phiếu.
Sang năm 2016, FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 31,4% và 3,6% so với kết quả đạt được trong năm 2015.
Ban lãnh đạo FLC cho biết, để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra, tập đoàn sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, sớm đưa vào khai thác và cung cấp sản phẩm ra thị trường bao gồm FLC Twin Towers, FLC Star Tower, FLC Garden City, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Bình, FLC Hạ Long, giai đoạn 2 của FLC Vĩnh Thịnh Resort, Khu nhà hỗn hợp FLC tại Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đàm phán nhận chuyển nhượng thêm một số dự án nhà ở từ các chủ đầu tư khác khi điều kiện hợp lý để triển khai đầu tư khai thác.
Ngoài ra, FLC cũng dự kiến sẽ phát triển một số lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng như nông nghiệp, dược phẩm và dịch vụ y tế khám chữa bệnh.

10h00: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo BKS.

 Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát FLC.
10h15: Đoàn Chủ tịch đọc các tờ trình tại đại hội
Căn cứ những nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, HĐQT FLC đề xuất sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, theo đó, HĐQT bao gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
Trong khi đó, số lượng thành viên BKS cũng được đề xuất giữ nguyên số lượng là 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên chuyên trách.
Chia cổ tức 7%/vốn điều lệ.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Ban Lãnh đạo FLC trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức 7% vốn điều lệ. Theo đó, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.
Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT trình cổ đông các vấn đề cần được thông qua.

THẢO LUẬN

Kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty rất tốt, lợi nhuận cao. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2015, công ty đã trình kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10%? Tại sao năm nay không thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông như đã trình?
Ông Trịnh Văn Quyết: Tôi cũng là một cổ đông nên bản thân cũng mong muốn được chia cổ tức càng nhanh càng tốt. Có thể nói tôi là người mong muốn được chia cổ tức nhanh nhất và nhiều nhất.
Tuy nhiên việc trả cổ tức còn phụ thuộc do cân đối tài chính của tập đoàn. Tôi đề nghị Giám đốc tài chính có giải trình cho cổ đông.
Giám đốc tài chính FLC: Trong những năm qua, công ty đã thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu cho cổ đông. Kết thúc năm 2015, lợi nhuận của công ty đạt khoảng gần 900 tỷ đồng. Hiện tại, Tập đoàn đang đầu tư hàng loạt các dự án bất động sản lớn tại các địa phương trên cả nước. Nhu cầu vốn cho các Dự án mà Tập đoàn sẽ triển khai trong năm 2016 và các năm tiếp theo ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.
 Giám đốc tài chính FLC giải trình việc trả cổ tức cho cổ đông.
Các dự án nêu trên đều có ngân hàng cho vay, tuy nhiên tỷ lệ cho vay trung bình khoảng 40-50%, phần vốn còn lại công ty phải tự chủ. Mà kể cả ngân hàng có cho vay 100% thì công ty cũng không vay toàn bộ vì lúc đó áp lực chi phí lãi vay sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của dự án, nhất là khi lãi suất không ổn định.
Năm nay công ty không đề nghị huy động vốn từ cổ đông mà chỉ thực hiện đợt phát hành được thông qua từ kỳ đại hội trước, nên sẽ sử dụng toàn bộ lợi nhuận tích lũy để bổ sung vốn thực hiện các dự án, giảm phụ thuộc nguồn vốn vay ngân hàng, đảm bảo phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, cũng có rất nhiều doanh nghiệp, cả các doanh nghiệp trên sàn giống như FLC cũng tích lũy lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Một cổ đông phát biểu ý kiến tại đại hội.
Đề nghị Ban Lãnh đạo cho biết tình hình triển khai đầu tư một số dự án của công ty? Trong năm 2016, những dự án nào sẽ là dự án trọng điểm được công ty tập trung triển khai thực hiện?
Bà Hương Trần Kiều Dung: Hiện nay, các dự án của Tập đoàn trên cả nước đang được triển khai đồng loạt. Tuy nhiên, Tập đoàn đang tập trung nguồn lực để hoàn thành một số dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng, nhà đầu tư.
Bà Hương Trần Kiều Dung cập nhật tình hình triển khai đầu tư các dự án của FLC.  
Dự án Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Nhơn Lý tại Bình Định đang ở giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để khánh thành vào giữa tháng 7. Dự án FLC Complex Phạm Hùng đã hoàn thành phần xây thô, đang hoàn thiện nội thất và dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý III năm nay. 
Về dự án trọng điểm năm 2016 Công ty sẽ tập trung các nguồn lực để thực hiện dự án FLC Twin Towers và dự án Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng Hạ Long. FLC Twin Towers đang được triển khai thi công phần thân, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III năm 2017. Dự án Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng Hạ Long đang thi công sân golf và các hạng mục công trình thuộc sân golf cũng như công trình khách sạn và biệt thự. 
Ban Điều hành có thể cho cổ đông được biết tình hình kinh doanh của công ty đến thời điểm hiện tại? Liệu có hoàn thành được chỉ tiêu kinh doanh mà công ty đề ra tại đại hội lần này hay không?
Bà Đàm Ngọc Bích: Lợi nhuận trước thuế ước đạt 500 tỷ đồng trong quý II.
Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và thương mại là các hoạt động kinh doanh cốt lõi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Với nhận định triển vọng về thị trường kinh doanh bất động sản nói riêng và môi trường kinh doanh nửa cuối năm 2016 nói chung, Ban Điều hành tin tưởng hoàn thành được kế hoạch kinh doanh năm 2016.
11h20: Biểu quyết
Đại hội thành công với Nghị quyết đã được thông qua gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, Báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 2015, Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới...
Đại hội kết thúc lúc 12h59.
 HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHĐCĐ

ĐINH THƠM