BizLIVE - Sáng 27/4, ĐHĐCĐ thường niên của Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID) đã diễn ra để thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 và chuyển đổi mô hình thành công ty mẹ -con.
ĐHĐCĐ BIC: Chuyển đổi sang mô hình mẹ - con, úp mở khả năng nhận về BIDV Metlife trong tương lai
ĐHĐCĐ thường niên 2016 của BIC sáng 27/4.
Những nội dung chính được quan tâm tại ĐHĐCĐ lần này là kế hoạch kinh doanh và việc chuyển đổi mô hình công ty.
Về kế hoạch kinh doanh, BIC đưa ra một kế hoạch khá tham vọng với doanh thu phí bảo hiểm đạt phí bảo hiểm 1.750 tỷ đồng, tăng 18,3%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 46,7% lên 230 tỷ đồng. Cổ tức 2016 kế hoạch là 8%, cao hơn so với mức chi trả 2015 là 6%.
Về vấn đề chuyển đổi mô hình, trước thềm đại hội, tờ trình cho cổ đông của BIC đã đề cập đến sự cần thiết phải thay đổi do nguồn lực phân tán, định hướng về quản trị và chiến lược chưa được rõ rệt.
Vì vậy, BIC sẽ chuyển sang mô hình Holdings và đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ, tái bảo hiểm…
Đồng thời, BIC sẽ thành lập 1 công ty con là Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV với vốn điều lệ khoảng 800-1.000 tỷ đồng trong đó BIC nắm 100%. Công ty này sẽ tiếp nhận các hoạt động về bảo hiểm phi nhân thọ, lĩnh vực cốt lõi của BIC hiện nay.
Ngoài ra, công ty mới sẽ kế thừa các tài sản trước đó của BIC như 65% LVI, 51% CVI (dự kiến tới đây), 5% vốn điều lệ tại công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Sau khi kết thúc phần báo cáo, nội dung thảo luận trong sáng 27/4 cũng là những câu hỏi xoay quay những vấn đề này.
Thảo luận
Tỷ lệ bồi thường cao hơn so với các doanh nghiệp nếu BIC vẫn tập trung bán lẻ thì đâu là cơ sở để hoàn thành kế hoạch khá tham vọng năm 2016?
Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc của BIC thừa nhận đây là một kế hoạch đầy thách thức trong năm 2016. Trong 230 tỷ đồng lợi nhuận kế hoạch thì đóng góp của BIC sẽ vào khoảng 182 tỷ đồng. Năm 2016 công ty sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí và phân bổ chi phí xây trụ sở trong 3 năm.
Ngoài ra, công ty đang bàn với Fairfax về kế hoạch sử dụng vốn huy động từ Fairfax, trước mặt là vẫn đầu tư tiền gửi tiết kiệm.
Về việc tỷ lệ bồi thường cao hơn các đối thủ, vị này cho biết do BIC chủ yếu hoạt động bán lẻ xe cơ giới và đã có khoảng thời gian thực hiện chính sách nới lỏng cho các đại lý từ 2014. Hậu quả là đến nay 1 số đơn vị kiểm soát chưa tốt công tác bồi thường dẫn đến tỷ lệ bồi thường tăng cao.
Vì vậy, công ty đã có biện pháp để kiểm soát hoạt động, phân bố các giới hạn tổn thất cho các đơn vị. Nếu mức tổn thất phát sinh cao hơn, BIC sẽ giữ lại khoản chi phí. Cùng với đó là, BIC cũng đang đưa ra kiểm soát hoạt động bảo hiểm tại một số dòng xe sang do chi phí bối thường khá tốn kém và đắt đỏ.
Tỷ lệ sở hữu tại CVI đang là bao nhiêu?
Ông Phạm Quang Tùng, Chủ tịch của BIC cho biết Công ty đã ký hợp động quản lý toàn diện CVI nhưng không trực tiếp sở hữu trong 7 năm vừa qua. Thực tế CVI đã coi như công ty con của BIC. Hiện BIC đã nhận được chấp thuận Bộ Tài Chính và đang báo cáo lên Bộ Kế hoạch Đầu tư.
Chuyển sang mô hình công ty mẹ-con, BIC có ý định tăng tỷ lệ sở hữu để chi phối hoạt động tại công ty bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife?
Theo ông Tùng, hiện BIC đang nắm 5% BIDV Metlife còn BIDV nắm 35%. Công ty bảo hiểm nhân thọ này mới đi vào hoạt đông từ năm 2015 và vẫn đang trong thời kỳ những năm đầu thua lỗ. Tuy nhiên, tăng trưởng thị phần theo đánh giá của BIC là khá khả quan và đang đứng 13/17 trong các công ty bảo hiểm nhân thọ.
Với việc chuyển đổi sang mô hình mới, BIC được xem là khá thuận lợi trong việc đầu tư này. Hiện, việc nắm giữ của BIC và BIDV là dựa trên những thỏa thuận riêng trong khi đó Metlife vẫn đang là cổ đông chi phối. Theo vị chủ tịch của BIC, Công ty có thể xem xét nhận chuyển nhượng cổ phần nhưng xin phép chưa trả lời do trước mắt ưu tiên vẫn là sự thành công của liên doanh.

MAI HƯƠNG