BizLIVE - Sáng 15/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên CTCP Xi măng VICEM Bỉm Sơn (mã BCC). Năm nay, BCC lên kế hoạch lãi 260 tỷ đồng, cổ tức bằng cổ phiếu 10%. Đồng thời, tại đại hội này, BCC cũng sẽ bầu mới lại HĐQT.
ĐHĐCĐ BCC: Lãi 50 tỷ quý I, đầu tư dây chuyền mới sẽ mất 800 tỷ đồng
ĐHĐCĐ thường niên 2016 của BCC

Theo báo cáo của lãnh đạo của BCC, năm 2015, công ty sản xuất được 3,06 triệu tấn Clinker,tổng sản phẩm tiêu thụ 4,17 triệu tấn trong đó 3,7 triệu tấn xi măng, clinker 461 nghìn tấn.

Doanh thu năm 2015 đạt 4.152 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 262,09 tỷ đồng. EPS đạt 2.722 đồng/cổ phiếu. Chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu.

Công ty lên kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 là Clinker sản xuất 2,95 triệu tấn, tiêu thụ sản phẩm 4,1 triệu tấn trong đó 3,65 triệu tấn, Clinker là 450 nghìn tấn. 

Doanh thu thuần kế hoạch là 4.061 tỷ đồng, lợi nhuận 260,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn trình lên kế hoạch trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Đối với hoạt động đầu tư, dự án Cảng Lèn sẽ khẩn trương quyết toán và phân bổ chi phí đầu tư. Công ty cũng sẽ mua cổ phần còn lại của các cổ đông khác 3 triệu cổ phần (tương ứng 23,2%) tại CTCP Xi măng Miền Trung.

Lý do không trả cổ tức tiền mặt?
Theo chia sẻ của ông Trần Việt Thắng, năm 2015 công ty không định chia cổ tức để đầu tư tăng năng lực nghiền Bỉm Sơn. Kết quả kinh doanh có tốt hơn so với dự kiến nên quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%.
Lý do thứ nhất là do chỉ số tài chính chưa tốt như vốn điều lệ thấp hơn tổng tài sản, thanh toán nhanh thấp khiến việc vay ngân hàng không thỏa thuận được lãi suất hợp lý.
Thứ hai là BCC đang Cần nguồn vốn để đầu tư dây chuyền nghiền mới, thay cho các thiết bị từ thời Liên Xô.
Và lý do thứ ba là chia cổ tức bằng cổ phiếu giúp cổ đông có thể giao dịch nếu cần tiền.
Tại sao đầu tư tiếp vào Xi măng miền Trung?
CTCP Xi măng miền Trung đặt tại Dung Quất Quảng Ngãi và hiện BCC đang nắm 76,8%. Công ty dự kiến mua lại từ 2 đối tác cá nhân. Công ty sẽ đàm phán mua lại, tính theo mệnh giá chỉ khoảng 30 tỷ đòng, nếu giá thị trường sẽ còn thấp hơn. Với việc khoản đầu tư này, BCC sẽ sở hữu được 1 trạm nghiền và có thể tiết kiệm được chi phí logistics khi vận chuyển tới khu vực này
Dây chuyền mới đầu tư mất bao nhiêu?
Do dây chuyền cũ đã lạc hậu cần thanh lý nên sẽ phải đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho dầy chuyền mới.
Sản lượng và lợi nhuận quý I/2016?
Quý I tiêu thu được 926 nghìn tấn xi măng và lợi nhuận đạt gần 50 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG