BizLIVE - Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần của ORS gồm bà Vũ Lê Thùy Linh và bà Nguyễn Thị Minh Loan. Mỗi người sẽ chi 80 tỷ đồng để gom 16 triệu cổ phần phát hành tăng vốn của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ bất thường Chứng khoán Phương Đông: Lộ diện 2 cá nhân chi 160 tỷ mua cổ phần phát hành tăng vốn
Thị giá cổ phiếu ORS đang ở vùng 3.000 đồng/CP.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Chứng khoán Phương Đông (mã ORS) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Theo đó, đại hội đã thông qua hàng loạt nội dung quan trọng, trong đó có những nội dung nhiều lần đại hội nhưng không thông qua được.

Cụ thể, công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ. ORS dự kiến phát hành 16 triệu cổ phần, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị thu về 160 tỷ đồng.

Mục đích chào bán cổ phần nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ kinh doanh, cải thiện chỉ tiêu an toàn tài chính. Thời gian thực hiện dự kiến quý I-II/2019.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần của ORS gồm bà Vũ Lê Thùy Linh và bà Nguyễn Thị Minh Loan. Mỗi người sẽ chi 80 tỷ đồng để gom 16 triệu cổ phần phát hành tăng vốn của doanh nghiệp.

ORS thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện việc hợp nhất/sáp nhập ORS với một hoặc vài đối tác khác có khả năng tài chính phù hợp với công ty và quy định pháp luật.

Công ty cũng thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù cho phần lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế) của ORS nhằm giảm lỗ lũy kế.

ORS thông qua chủ trương thay đổi tên công ty, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định việc thay đổi tên công ty, quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới.

Công ty thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Sơn Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ORS thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch hội Đồng quản trị của bà Phạm Thị Quỳnh Trang và bầu bổ sung ông Trần Sơn Hải làm thành viên HĐQT và giữ vị trí Chủ tịch kể từ ngày 9/1.

HUYỀN TRÂM