Sáng 15/04, Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Bến Thành (mã BTT) đã thông qua mức cổ tức năm 2013 tỷ lệ 30% và 2014 tối thiểu 20%.
ĐHCĐ BTT: 2013 lãi lớn nhờ thoái vốn tại ngân hàng OCB giá hời

Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa hợp lý?

Năm 2013, BTT đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 63 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 59 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch và tăng 21% so với năm 2012.

Đại hội cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Trước đó BTT đề ra kế hoạch cổ tức năm 2013 tối thiểu 18%. Được biết BTT đã chi tạm ứng cổ tức năm 2013, tổng 2 đợt tạm ứng là 20%, BTT sẽ chia tiếp phần còn lại 10% trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng trình mức trích lập vào quỹ khen thưởng là 4,5 tỷ đồng (10%) và thưởng HĐQT, Ban kiểm soát 2,29 tỷ đồng.

Tuy nhiên về vấn đề này, cổ đông cho rằng chưa hợp lý và khoản chia thưởng này phải được hạch toán vào chi phí chứ không thể lấy từ lợi nhuận sau thuế để bắt cổ đông chịu thuế.

Giải đáp vấn đề này, ông Vương Công Minh - Chủ tịch HĐQT cho biết tuân thủ đúng luật pháp, không vì lợi ích nhỏ mà phá vỡ chính sách tiền lương.

Về tình hình hoạt động của các công ty liên kết, chỉ mỗi Công ty cổ phần Cơ khí Tân Bình có lãi 4 tỷ trong năm 2013, còn Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải có lỗ lũy kế 12,4 tỷ đồng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Bến Thành Savico lỗ 1 tỷ đồng năm 2013. Trung tâm thương mại Lam Sơn Square đã đưa vào khai thác trong tháng 12/2013.

Đặt kế hoạch thấp để được thưởng?

Năm 2014, BTT đặt kế hoạch tổng doanh thu 320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 45 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 20%. Mức quỹ khen thưởng tiếp tục là 10%, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nếu vượt kế hoạch là 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu.

Cổ đông cho rằng, công ty đặt kế hoạch khá thấp so với thực hiện năm 2013. Liệu đây có phải là cách để nhận được phần thưởng vượt kế hoạch 15%?.

Ông Minh cũng cho biết, mục tiêu kế hoạch đặt ra chỉ là dự báo, không lường hết được tình hình nên sẽ có những cộng trừ so với mục tiêu. Rõ ràng tình hình kinh tế đang khó khăn nên không thể đặt kế hoạch tăng mạnh bất thường so với năm trước. Còn kết quả năm 2013 cao bất thường do BTT đã thoái hơn 3.35 triệu cp tại Ngân hàng Phương Đông (OCB - Oricombank ) với giá bất ngờ 11.000 đồng/cổ phiếu trong khi giá trên thị trường là 6,000 đồng/cổ phiếu nên toàn bộ dự phòng 12 tỷ được tính vào lợi nhuận trước thuế. Được biết, BTT bán số cổ phần này cho một cá nhân.

Ông Đỗ Hùng Kiệt - Tổng giám đốc chia sẻ, hiện công ty chưa hoàn thành báo cáo tài chính quý I/2014 nhưng số liệu tạm tính là 81 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế từ 10-11 tỷ đồng và sau thuế là 7,8 tỷ đồng.

Về tình hình tiến độ các dự án, hiện do việc quy hoạch, di dời chợ chưa thực hiện nên giãn tiến độ xây dựng dự án 129 Tôn Thất Đạm. Ngoài ra, trong thời gian tới công ty sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án 220 và 226 Lê Thánh Tôn, 119 Bến Chương Dương. Trong năm qua BTT đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào khai thác dự án khách sạn 25 Trương Định.

"Nóng" sửa đổi Điều lệ, bầu Chủ tịch và Tổng giám đốc

Một nội dung quan trọng cũng được ĐH bàn bạc trong kỳ họp này là sửa đổi Điều lệ công ty về tỷ lệ đề cử ứng viên HĐQT. Theo đó, Điều lệ công ty đưa ra "Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 9% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT."

Vấn đề này gặp phải ý kiến của cổ đông là theo Điều lệ mẫu tỷ lệ này là 5%. Tuy nhiên, sau một lúc "đôi co" thì cổ đông cũng thông qua việc sửa đổi Điều lệ trên.

Theo đó, cổ đông cũng tiến hành bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2014 - 2019.

Danh sách thành viên HĐQT thông qua g ồm:

Ông Đỗ Hùng Kiệt (hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BTT)

Ông Đỗ Ngọc Đông (hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Đại Thành (VICC); Thành viên HĐTV Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Dược Đông Nam Á)

Ông Phan Văn Quang (hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng BTT)

Ông Trần Cảnh Thông (hiện là Thành viên HĐQT của BTT; Giám đốc Tài chính Công ty Kaluzskaia obuv)

Ông Vũ Hoàng Tuấn (Thành viên BKS BTT; Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Bến Thành)

Trong đó, ông Kiệt được bầu làm Chủ tịch còn ông Quang giữ chức Tổng giám đốc.

Danh sách Ban kiểm soát gồm: ông Tạ Phước Đạt, ông Lê Minh Phú và bà Lê Thị Yến Tuyết (Trưởng BKS)

Theo Công lý