BizLIVE - Lũy kế 6 tháng đầu năm Digiworld đạt lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả kinh doanh này, Digiworld đã hoàn thành 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
DGW: Bất chấp mùa thấp điểm, lợi nhuận sau thuế Quý II tăng 56% đạt hơn 35 tỷ đồng

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) đã công bố kết quả kinh doanh Quý II. Theo đó, trong kỳ, DGW đạt doanh thu thuần cao kỷ lục 2.006 tỷ đồng kể từ khi thành lập, tăng 46% và lợi nhuận sau thuế đạt 35,3 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp Quý II là mùa thấp điểm trong năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm Digiworld đạt tổng doanh thu thuần 3.377 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả kinh doanh này, DGW đã hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Digiworld cho biết, để đạt được kết quả kinh doanh bứt phá nói trên, Digiworld đã nỗ lực đẩy mạnh tăng trưởng đều cho tất cả các ngành hàng, đặc biệt nhóm ngành hàng tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm đã đạt tăng trưởng 170% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, ngành hàng tiêu dùng, doanh thu đạt 116 tỷ đồng, tăng trưởng 170% so với cùng kỳ năm ngoái với hợp đồng tổng phân phối sản phẩm dinh dưỡng y học của Nestle đầu năm 2019, hoàn thành 33% kế hoạch năm.
Ngành hàng thiết bị văn phòng, đây là ngành hàng được kỳ vọng tăng trưởng trong dài hạn với xu hướng chuyển đổi số, doanh thu đạt được 589 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 42% kế hoạch năm. 
Ngành hàng điện thoại di động, doanh thu đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 52% kế hoạch năm. Hiện tại, Digiworld chiếm 8% thị phần smartphone so với mức 6% cùng kỳ năm 2018.

Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng, doanh thu đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 47% kế hoạch năm, vươn lên chiếm 30% thị phần so với mức 28% cùng kỳ năm 2018.


HỒNG QUÂN