Đầu tư và Thương mại Sông Đà bị phạt 275 triệu đồng

Bảo Ngọc

15:56 11/10/2017

BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 918/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Đầu tư và Thương mại Sông Đà bị phạt 275 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 918/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, địa chỉ: Phòng 302, Nhà G9, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, cụ thể như sau:
Phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nhưng không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Tổng mức phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà là 275 triệu đồng.

BẢO NGỌC