BizLIVE -

Doanh thu thương mại, xuất khẩu cá và thức ăn cá tăng đồng thời ghi nhận khoản lãi từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con – IDI, Sao Mai báo lãi ròng 9 tháng  đạt 1.111 tỷ đồng, qua đó vượt 24,8% kế hoạch năm.

Đánh giá lại khoản đầu tư vào IDI, lợi nhuận 9 tháng của Sao Mai vượt 1.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã ASM) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 với các chỉ tiêu kinh doanh tăng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần tăng gần 5 lần so với cùng kỳ lên 2.432 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng doanh thu thương mại, xuất khẩu cá và thức ăn cá. Giá vốn hàng bán theo đó cũng tăng mạnh khiến biên lãi gộp dậm chân ở mức hơn 12%, lợi nhuận gộp đạt 294 tỷ đồng, gấp 5,1 lần quý III năm trước.

Doanh thu tài chính tăng đột biến lên 53,4 tỷ đồng chủ yếu là từ lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong khi hoạt động tài chính cũng tăng 3,3 lần lên 51,7 tỷ đồng. Tuy nhiên trong kỳ, Sao Mai không còn khoản lãi gần 58 tỷ đồng từ liên doanh liên kết.

Cùng đà tăng doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý III cũng tăng lần lượt hơn 3 lần và 1,3 lần đồng thời Sao Mai cũng ghi nhận lãi từ hoạt động khác 16,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Sao Mai thu về 184,6 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2017 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 105,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sao Mai tạo ra 5.149 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 1.111 tỷ đồng, gấp hơn 9,3 lần cùng kỳ năm trước qua đó vượt 24,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 957 tỷ đồng tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 3.956 đồng.

Nguyên nhân dẫn đến mức tăng đột biến về lợi nhuận sau 9 tháng là do tăng doanh thu thương mại, xuất khẩu cá và thức ăn cá đồng thời ghi nhận khoản lãi từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con – IDI dẫn đến lợi nhuận khác tăng hơn 450 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của Sao Mai đã tăng gần gấp đôi so với đầu năm lên mức 11.130 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 59% tổng tài sản, tăng 76% so với đầu kỳ chủ yếu do tác động của các khoản phải thu, hàng tồn kho và tiền.

Tài sản dài hạn tăng 2.668 tỷ đồng so với đầu năm do Sao Mai đầu tư thêm 1.830 tỷ đồng tài sản cố định trong đó đáng chú ý có hơn 1.200 tỷ đồng quyền sử dụng đất đồng thời chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng 642 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính lên tới 4.159 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản khiến lãi vay trong kỳ lên tới gần 124 tỷ đồng. Ngoài ra, Sao Mai còn có hơn 1.180 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THANH HÀ