BizLIVE - Giá phát hành bằng 37% thị giá của DPM hiện tại.
Đạm Phú Mỹ xin phát hành 11,4 triệu cổ phiếu ESOP
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP). 
Theo đó, DPM quyết nghị triển khai phương án phát hành 11,4 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). 
Hiện thị giá DPM đang ở mức 27.000 - 28.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu được UBCKNN chấp thuận, đợt phát hành dự kiến sẽ diễn ra trong quý I và quý II/2016. 
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. 

BẢO VY