BizLIVE - 6 tháng đầu năm 2019, Đạm Hà Bắc đạt doanh thu hơn 1.594 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn -220 tỷ, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 2.900 tỷ đồng. 
Đạm Hà Bắc tiếp tục thua lỗ, lỗ lũy kế lên đến gần 2.900 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) mới công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2019. 
Theo đó, trong quý II/2019, Đạm Hà Bắc đã đạt được doanh thu thuần 849 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Giá vốn bán hàng ở mức cao, lên đến hơn 745 tỷ đồng do đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ còn vỏn vẹn 103 tỷ đồng. 
Doanh thu hoạt động tài chính trong quý giảm mạnh so với quý II/2018, trong khi các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -167 tỷ đồng. 
Lợi nhuận sau thuế của Đạm Hà Bắc âm đến 167 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2018 chỉ âm 84 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Đạm Hà Bắc đã lỗ đến 220 tỷ đồng nâng lỗ lũy kế của Đạm Hà Bắc lên gần 2.900 tỷ đồng. 
Đạm Hà Bắc lý giải nguyên nhân tăng lỗ là do tình hình cung ứng than khó khăn, giá than tăng, khiến chi phí đầu vào liên tục tăng cao. Bên cạnh đó, tình hình tài chính cũng hết sức khó khăn, chi phí tài chính, lỗ tỷ giá tăng, đặc biệt là lãi phát quá hạn tăng cao. Tuy nhiên, công ty vẫn cân đối đủ dòng tiền cho sản xuất liên tục.
Đạm Hà Bắc cũng cho biết năm 2019, công ty vẫn thực hiện trích khấu hao ở mức 50% mức phải trích hàng năm theo thông báo số 647/HCVN ngày 24/5/2017 của Tập đoàn Hóa Chất - công ty mẹ của Đạm Hà Bắc.
Tổng nợ phải trả đến hết ngày 30/6/2019 là 9.470 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay lên đến 7.439 tỷ đồng, bao gồm 1.331 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 6.108 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc là một trong số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. 

BẢO VY