BizLIVE - Hội đồng quản trị của Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết nghị mua 51% vốn cổ phần của Công ty Chè Biển Hồ và 51% vốn cổ phần của Công ty Cà phê Gia Lai khi 2 công ty này thực hiện cổ phần hóa thành công ty cổ phần. Ước tính DLG sẽ phải chi ra khoảng 140 tỷ đồng để thực hiện 2 thương vụ nói trên.

Đại gia phố núi sẽ mua 51% vốn của Chè Biển Hồ và Cà phê Gia Lai

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) đã có quyết nghị về việc mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ và Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai khi 2 công ty này thực hiện cổ phần hóa thành các công ty cổ phần tương ứng.

Cụ thể, Đức Long Gia Lai sẽ mua 4.557.178 cổ phần của Chè Biển Hồ với giá mua 12.100 đồng/cổ phần để nắm giữ 51% vốn điều lệ của công ty này. Thương vụ dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 8/2018. Ước tính DLG sẽ chi ra khoảng 55,14 tỷ đồng để sở hữu 51% vốn của Chè Biển Hồ.
Đồng thời, cũng trong tháng 8, Đức Long Gia Lai sẽ mua 7.484.913 cổ phần của Cà phê Gia Lai với giá mua 11.100 đồng/cổ phần để nắm giữ 51% vốn điiều lệ của công ty này. Ước tính Đức Long Gia Lai sẽ chi ra khoảng 83,1 tỷ đồng để thực hiện thương vụ này.
Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ có vốn điều lệ gần 89,4 tỷ đồng, có ngành nghề kinh doanh chính là trồng, chăm sóc, thu mua, chế biến tiêu thụ xuất khẩu chè; trồng, chăm sóc, thu mua cà phê….
Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai có vốn điều lệ gần 146,8 tỷ đồng có ngành nghề kinh doanh chính là trồng cây cà phê, hồ tiêu, mua bán nông sản xuất khẩu…..

HỒNG QUÂN