BizLIVE -

Đại diện Vietinbank trúng cử vào HĐQT và đại diện VPBank trúng cử vào Ban kiểm soát của Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại diện Vietinbank, VPBank trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn
Bà Bùi Như Ý (trái) và bà Dương Thị Thu Thủy (phải) là 2 đại diện cho 2 nhà đầu tư chiến lược Vietinbank và VPBank tại Cảng Sài Gòn.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Cảng Sài Gòn, 9 thành viên trúng cử gồm ông Huỳnh Văn Cường, tỷ lệ phiếu bầu 170,16%, ông Võ Hoàng Giang (77,95%), ông Nguyễn Ngọc Tới (71,84%), ông Hồ Lương Quân (71,26%), ông Nguyễn Văn Phương (71,87%), ông Phạm Anh Tuấn (72,44%), ông Nguyễn Quý Hà (70,78%), bà Bùi Như Ý (162,6%) và bà Lê Thu Thủy (130,64%).

Hội đồng quản trị họp và nhất trí bầu ông Huỳnh Văn Cường giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Võ Hoàng Giang được bầu giữ chức danh Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn.

 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: Huyền Trâm.

Ông Cường lại đại diện cho phần vốn 11,45% của Nhà nước là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tại Cảng Sài Gòn. Bà Ý đại diện cho 9,07% của Vietibank, bà Thủy đại diện cho phần vốn 11% của cá nhân Vũ Thị Lan, các thành viên còn lại cùng giữ 9% phần vốn của Vinalines tại công ty.

Bà Trần Thị Hương trúng cử làm trưởng Ban kiểm soát, tỷ lệ 127,4%. Hai thành viên còn lại là bà Dương Thị Thu Thủy (53,63%) và ông Đỗ Tuấn Nam (114,3%). Bà Thủy là đại diện phần vốn 7,44% của VPBank tại Cảng Sài Gòn.

Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua các tờ trình về kế hoạch kinh doanh, định hướng phát triển công ty và dự kiến đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán.

HUYỀN TRÂM