BizLIVE -

Trong kỳ, dự án KDC P. Thống Nhất có lãi gộp thay vì bị lỗ cùng sự đóng góp của dự án KDC Lộc An đã giúp cho bức tranh lợi nhuận D2D có nhiều đột biến.

D2D: Tiền chiếm hơn 65% tổng tài sản, lợi nhuận 6 tháng đầu năm suýt cán đích cả năm
Tại ngày 30/06/2019, các khoản tương đương tiền và tiền gửi của D2D tăng 60,9% đạt 1.467 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D) đã công bố Báo cáo tài chính Quý II/2019. Theo đó, lợi nhuận trong kỳ ghi nhận sự tăng trưởng hơn 141% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt lợi nhuận gộp dương thay vì bị âm như cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, 6 tháng đầu năm, D2D chỉ còn cách đích lợi nhuận cả năm khoảng 7%.

Cụ thể, Quý II/2019, doanh thu thuần đạt gần 61 tỷ đồng, tăng 9,2%; lợi nhuận gộp đạt 39,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái bị âm 13 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần đạt 122,4 tỷ đồng, giảm nhẹ; lợi nhuận gộp đạt hơn 79,4 tỷ đồng, tăng mạnh.

Thuyết minh báo cáo tài chính của D2D cho biết, lợi nhuận gộp 6 tháng đầu 2019 tăng mạnh là do trong kỳ giá vốn hàng bán dự án KDC P. Thống Nhất giảm mạnh, dự án này đã có lãi gộp (6 tháng/2018 dự án KDC P. Thống Nhất ghi nhận lợi nhuận gộp bị âm); và sự đóng góp lợi nhuận của dự án KDC Lộc An.  

Báo cáo cũng cho thấy lợi nhuận sau thuế 6 tháng của D2D đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng 106,7%, trong đó Quý II đóng góp 44,2 tỷ đồng.

Năm 2019, D2D đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 89,36 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, ước D2D đã hoàn thành hơn 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm, chỉ cách đích lợi nhuận cho năm 2019 gần 7%.

Tại ngày 30/06/2019, tổng tài sản của D2D đạt gần 2.234 tỷ đồng, tăng 40,45% so với hồi đầu năm, trong đó số dư tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi tăng 60,9%, chiếm tỷ trọng 65,7% tổng tài sản.  

HỒNG QUÂN