CTCP Vinafor Đà Nẵng bị phạt 60 triệu đồng

Bảo Ngọc

13:52 12/12/2017

BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 246/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

CTCP Vinafor Đà Nẵng bị phạt 60 triệu đồng

Website của CTCP Vinafor Đà Nẵng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 246/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng, địa chỉ: 1081 Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:
Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016; Tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, năm 2017.

BẢO NGỌC