BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 141/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện bị phạt 50 triệu đồng
Ảnh minh họa.

 Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 141/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (số 82, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng bưu điện báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2015.

BẢO NGỌC