BizLIVE -

Trong quý IV năm 2014, công ty cổ phần Việt An, lỗ sau thuế 735 tỷ đồng, lũy kế  cả năm công ty này lỗ 892 tỷ đồng.

Công ty thua lỗ kỷ lục năm 2014 xuất hiện: Thủy sản Việt An
Ảnh minh họa.
Báo cáo tài chính quý IV của công ty cổ phần An Việt cho biết, doanh thu trong kỳ chỉ đạt 28,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Cả năm công ty đạt 177 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng 12% so với con số cả năm 2013 (1.527 tỷ đồng)
Công ty lỗ gộp 15,3 tỷ đồng trong quý này và lỗ 31 tỷ cả năm. Cộng thêm chi phí lãi vay cả năm (khoảng 100 tỷ đồng) và các chi phí quản lý, công ty này thua lỗ 201 tỷ trong năm 2014.
Báo cáo trình bày, công ty phải chịu một khoản chi phí khác cực lớn (688 tỷ đồng) trong quý IV, dẫn đến lỗ sau thuế 735 tỷ đồng.
Tính chung cả năm công ty An Việt lỗ sau thuế 892 tỷ. Năm ngoái công ty này lời gần 18 tỷ đồng.
Khoản lỗ kỷ lục khiến vốn chủ sở hữu của  công ty bị âm 367 tỷ đồng. 
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu AVF đang nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của HOSE.
 

ANH TUẤN