Công ty Tài chính Bưu điện làm ăn ra sao trước khi “về một nhà” với SeABank?

Nguyễn Thảo

11:48 27/06/2018

BizLIVE -

Theo báo cáo tài chính năm 2017, lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tài chính Bưu điện âm 32,4 tỷ, còn doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 9,1 tỷ đồng.

Công ty Tài chính Bưu điện làm ăn ra sao trước khi “về một nhà” với SeABank?

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) đã hoàn tất việc mua lại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) với mức giá 710 tỷ đồng. Sau khi được chuyển nhượng PTF sẽ trở thành đơn vị triển khai nghiệp vụ cấp tín dụng tiêu dùng của SeABank.

Trước đó, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức bán đấu giá công khai Công ty PTF. Phương thức bán đấu giá kế thừa công nợ với giá khởi điểm là 500 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty PTF nằm trong phương án sắp xếp, tái cơ cấu lại các doanh nghiệp trong Tập đoàn VNPT đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 của PTF, lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này là âm 32,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2016. Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư là 10,4 tỷ đồng giảm mạnh so với năm 2016 (32,7 tỷ đồng). Theo đó lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ của PTF là âm 21,9 tỷ đồng.

Báo cáo của PTF cũng cho biết, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 9,1 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2016. Báo cáo không nêu chi tiết về khoản doanh thu khác như doanh thu hoạt động tài chính hay các chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp… mà đưa ra con số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lên tới hơn 39,8 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của PTF  

Với việc lợi nhuận khác âm 1,4 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế của PTF đạt được trong năm 2017 là 39,7 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2016.

Cũng theo báo cáo, tổng tài sản của PTF là 347,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với hơn 312 tỷ đồng, riêng đầu tư tài chính ngắn hạn là 255 tỷ đồng.

Báo cáo trước đó cũng cho thấy vốn chủ sở hữu của PTF đã âm trong 2 năm liên tiếp là 2015 và 2016 tương ứng âm 43,9 tỷ và 29,4 tỷ đồng. Khó khăn lớn nhất của công ty là không khai thác được chức năng của một tổ chức tín dụng trong hoạt động tín dụng, đầu tư do tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động thấp. 

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Theo bạn, xe hơi Vinfast sẽ nằm ở tầm giá nào?