BizLIVE - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) thông báo lấy ý kiến cổ đông về việc không phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, nội dung vốn đã được thông qua hồi tháng 6/2017.
Công ty Nông nghiệp của “bầu Đức” xin cổ đông tăng lượng phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
Công ty Nông nghiệp HAGL chuyển hướng việc phát hành để hoán đổi nợ không dây dưa qua năm 2018.

Cụ thể, HĐQT HNG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định hai vấn đề gồm thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi  nợ theo nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706 ngày 7/6/2017. Hai là thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

Với vấn đề xin cổ đông không phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, HNG cho biết căn cứ theo quy định thì các đợt chào bán phải cách nhau ít nhất 6 tháng. Với kế hoạch tái cơ cấu và cải thiện tình hình tài chính gấp rút hiện nay của công ty, dự kiến việc phát hành riêng lẻ sẽ được triển khai bổ sung tiếp đó, vì vậy nếu thực hiện phương án phát hành riêng lẻ bổ sung tiếp sau phương án của Nghị quyết 0706 thì việc tái cơ cấu nợ vay sẽ kéo dài qua năm 2018.

Để việc tái cơ cấu các khoản nợ vay phù hợp với dòng tiền hoạt động của công ty nhằm giúp HNG vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất kinh doannh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT công ty xin cổ đông thông qua việc không thực hiện phương án phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ.

Và để thay thế phương án trên, HĐQT công ty xin ý kiến cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 nhằm hoàn tất quá trình tái cấu trúc tài chính giai đoạn 2017.

Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2017 là 149,7 triệu cổ phiếu, trong đó 30 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 119,7 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

HNG dự kiến chào bán 30 triệu cổ phiếu, chiếm 3,91% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 300 tỷ đồng. Dự kiến chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, thời gian thực hiện trong năm 2017.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được 300 tỷ sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

Với khoản phát thành hoán đổi nợ, căn cứ vào công nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 và công nợ hiện tại, HNG dự kiến thực hiện phát thành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ gồm các nhà đầu tư là CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai và các cá nhân Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Thị Thúy Hương. Tổng số dư nợ vay là hơn 1.209 tỷ, giá trị khoản nợ được hoán đổi là 1.197 tỷ với số cổ phần dự kiến phát hành là 119,7 triệu cổ phần. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2017.

HUYỀN TRÂM