BizLIVE -

Trước đó công ty ước tính có thể sẽ lỗ 100 tỷ trong năm 2015, tuy nhiên chỉ riêng trong quý đầu năm, công ty mẹ đã báo lỗ hơn 102 tỷ đồng.

Công ty mẹ Vosco lỗ “khủng” 102 tỷ đồng quý I
Báo cáo tài chính công ty mẹ CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco - mã VOS) cho biết trong riêng quý I, công ty đã lỗ ròng 102 tỷ đồng.

Quý này công ty mẹ Vosco ghi nhận 347 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. 

Do giá vốn hàng bán chiếm tới 370 tỷ đồng, vượt doanh thu thuần khiến công ty lỗ gộp 22,5 tỷ đồng. Quý I/2014 công ty vẫn lãi gộp 41,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 49 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng kỳ này, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 3 tỷ đồng. 

Kết quả, Vosco lỗ ròng 102 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ theo quý "kỷ lục" của công ty mẹ Vosco từ trước đến nay. Quý I năm ngoái công ty lỗ 28,2 tỷ. 

Với kết quả này, khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã tăng từ 149 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng. 

NGUYÊN MINH