BizLIVE - BIC cho biết sự sụt giảm này chủ yếu do việc tập trung mở rộng và phát triển khai thác bảo hiểm qua kênh bán lẻ khiến chi phí bồi thường tăng 70% so với 2014.
Công ty mẹ BIC: Chỉ lãi 8 tỷ quý III, tiền tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng với lợi nhuận sau thuế quý III chỉ đạt 8,7 tỷ đồng.
Mặc dù doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm kỳ này đạt tới 241 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2014 tuy nhiên tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm cũng tăng 53%, lên tới 203 tỷ đồng. 
Cùng với đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 21% và 40% so với quý III/2014. 
Do vậy, lợi nhuận sau thuế quý này chỉ đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. 
BIC cho biết sự sụt giảm này chủ yếu do việc tập trung mở rộng và phát triển khai thác bảo hiểm qua kênh bán lẻ khiến chi phí bồi thường tăng 70% so với 2014.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, BIC đạt 692 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 42% so với cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận ghi nhận lại giảm 26%, ở mức 49,7 tỷ đồng. 
Tiền và các khoản tương đương tiền trên bảng cân đối kế toán cuối quý III năm nay đã lên tới 1.035 tỷ đồng. Hồi đầu kỳ khoản mục này chỉ mới ở mức 145 tỷ đồng. BIC không thuyết minh chi tiết sự thay đổi này.
Trong khi đó, nợ phải trả đã tăng từ 1.508 tỷ đồng đầu kỳ lên tới 2.739 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải trả ngắn hạn khác đã tăng vọt từ 11,7 tỷ đồng đầu năm lên 1.047 tỷ đồng cuối tháng 9.

BẢO VY