BizLIVE - Urê là sản phẩm đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận của DCM. Với việc cán mốc sản lượng 5 triệu tấn urê, Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoạt động với công suất trung bình 107% trong 7 năm qua. Năm nay, DCM dự kiến kế hoạch lợi nhuận trước thuế 685 tỷ đồng.
Công suất đạt trung bình 107%, Đạm Cà Mau có điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận?

Theo tin từ CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC (mã DCM), sáng ngày 22/5/2018, Nhà máy Đạm Cà Mau đã cán mốc sản lượng 5 triệu tấn urê sau 7 năm hoạt động.

Với công suất khoảng 800.000 tấn/năm, Đạm Cà Mau hiện đang đáp ứng hơn 40% nhu cầu về phân urê trong nước, góp phần ổn định nguồn cung phân bón cho ngành nông nghiệp trong nước và đưa PVCFC trở thành một trong những đơn vị sản xuất và kinh doanh phân bón hàng đầu Việt Nam.
Để cán mốc 5 triệu tấn urê ngày hôm nay, Nhà máy Đạm Cà Mau đã vận hành với công suất trung bình 107%.
Năm 2018, Đạm Cà Mau hiện đang đưa ra kế hoạch doanh thu 5.496 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 685 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2015, DCM đưa ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 2015 – 2018, với mức lợi nhuận năm 2018 là 693 tỷ đồng.

 Nguồn: Bản cáo bạch 2015
Quý I/2018, DCM đã 273 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 40% kế hoạch lợi nhuận dự kiến. DCM vẫn chưa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đã xin gia hạn và được chấp thuận sẽ tổ chức đại hội trước ngày 30/6/2018. Dĩ nhiên, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của DCM là do Đại hội đồng cổ đông quyết định cuối cùng. Với việc cán mốc sản lượng 5 triệu tấn sớm sau 7 năm hoạt động, liệu DCM có điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận không?
Năm 2017, thị trường tiêu thụ của DCM tập trung tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Campuchia bao gồm sản phẩm chính là urê Cà Mau và các sản phẩm phân bón khác. Về urê, tỷ trọng tiêu thụ tại 3 thị trường mục tiêu trên chiếm 87% tổng sản lượng urê do Nhà máy Đạm Cà Mau sản xuất, các thị trường khác chiếm tỷ lệ 13%.

HỒNG QUÂN