BizLIVE - Được thành lập năm 2006, sau 4 năm hoạt động, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) đã “cõng” khoản lỗ luỹ kế gần 1.236 tỷ đồng, tổng các khoản nợ phải trả là 7.440 tỷ đồng.
Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất đã “bê bết” như nào khi chuyển từ Vinashin sang PVN?
Ảnh minh họa.

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) được thành lập ngày 20/2/2006 của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin nay là SBIC.

Từ ngày 1/7/2010, Vinashin bàn giao DQS sang Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) trên nguyên tắc tiếp nhận nguyên trạng để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Báo cáo tài chính của DQS tại thời điểm ngày 30/6/2010 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam, vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của DQS là 3.758 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp chỉ 75 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu -974 tỷ đồng, lỗ luỹ kế lên đến gần 1.236 tỷ đồng.

Tổng các khoản nợ phải trả theo báo cáo của kiểm toán Deloitte là 7.440 tỷ đồng trong đó vay của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng là 4.803 tỷ đồng, có đến 70% vốn vay bằng ngoại tệ.

Hệ số về khả năng thanh toán 0,66 - mức này theo đánh giá không đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, dài hạn. Tại thời điểm ngày 30/6/2010, DQS mất cân đối về tài chính, không có khả năng thanh toán nợ.

Sau khi được chuyển giao nguyên trạng từ Vinashin sang PVN, DQS đã thực hiện và hoàn thành một số dự án đóng tàu mới và sửa chữa, chẳng hạn hoàn thành và bàn giao tàu chở dầu 104.000 DWT cho PVTrans, hoán cải sà lan VSP 05, sửa chữa các tàu Ba Vì, Chí Linh, Côn Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa, Sao Mai 01, Sao Mai 03…

Năm 2015, DQS cũng đã thực hiện đóng mới 2 tàu dịch vụ AHTS và sà lan nhà ở VSP 06, hoàn thiện sửa chữa, hoán cải và bàn giao sà lan PTSC-POS 01, đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT-FSO Đại Hùng Queen…

Tiếp đến, năm 2016, DQS tiếp tục triển khai nhiều dự án đóng mới tàu như tàu chở than 30.000 DWT, đóng 8 tàu lai dắt cho Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn…

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, kể từ khi nhận bàn giao DQS từ Vinashin, PVN đã chuyển cho DQS hơn 5.095 tỷ đồng bao gồm 1.900,5 tỷ đồng góp vốn điều lệ và gần 3.105 tỷ đồng thanh toán nợ.

Báo cáo tài chính đến thời điểm ngày 30/6 vừa qua của DQS cho thấy, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm tuy nhiên tăng không đáng kể so với thời điểm PVN nhận chuyển giao (-1.108,3 tỷ đồng).

Trong khoản lỗ luỹ kế 3.674,7 tỷ đồng lỗ phát sinh giai đoạn từ 1/7/2010 đến 30/6/2016 là 2.438,9 tỷ đồng.
 Lỗ phát sinh giai đoạn từ 1/7/2010 đến 30/6/2016 là 2.438,9 tỷ đồng  

Tổng các khoản nợ phải trả giảm còn 6.893,7 tỷ đồng trong đó vay của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng là 1.227 tỷ đồng.

Đánh giá mới đây của Bộ Công Thương tại văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý tồn tại của DQS cho biết, tài sản cố định của DQS đa số được đầu tư từ các dự án giai đoạn trước thuộc Vinashin chưa được quyết toán nhưng đã tạm tăng đưa vào sử dụng và trích khấu hao và chi phí sản xuất kinh doanh. Hiệu suất sử dụng tài sản thấp, chỉ đạt khoảng 20-30%.

Nhiều trang thiết bị không phù hợp, lạc hậu hoặc không đạt chất lượng để tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh dẫn đến chi phí khấu hao hàng năm của công ty rất lớn.

DQS có 3 khoản nợ vay lớn tại các tổ chức tín dụng là Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ (VFC) với 490,6 tỷ đồng; Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (VDB) là 528,8 tỷ đồng và nhà thầu YMC-Transtech 548,7 tỷ đồng.

Nợ phí bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay của nhà thầu YMC-Transtech 64,2 tỷ đồng. Vướng mắc của hợp đồng EPC với nhà thầu chưa được giải quyết dứt điểm để thực hiện quyết toán giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó là các khoản trả trước thuộc các gói thầu, hạng mục công trình không tiếp tục đầu tư, bị thu hồi, nhà thầu đã thực hiện dở 184,4 tỷ đồng…

NGUYỄN THẢO