BizLIVE - CMT xin huỷ niêm yết tự nguyện trên HoSE để tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển doanh nghiệp.
Công nghệ Mạng và truyền thông (CMT) xin huỷ niêm yết HoSE

CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (mã CMT) mới có tờ trình xin ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc huỷ niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và đăng ký giao dịch trên UPCOM.

CMT có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hiện có hơn 7,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Lý do huỷ niêm yết tự nguyện để tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 CMT đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn bán hàng cao do đó doanh thu mà doanh nghiệp này đạt được sau 6 tháng chỉ 19,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sau 6 tháng chỉ đạt 4,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo cũng cho thấy, nợ phải trả của doanh nghiệp là 160 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2017 trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 155,5 tỷ đồng.

BẢO VY