BizLIVE - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố thông tin trên HOSE kết luận thanh tra của Cục thuế Hà Nội.
Công bố thanh tra Chứng khoán Vietcombank

​
VCBS tiếp tục bị thanh tra về thuế, nộp bổ sung hơn 273 triệu đồng.

VCBS cho biết, ngày 10/11 đoàn thanh tra thuế, Cục thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công bố công khai kết luận thanh tra 91838 ngày 19/10 và quyết định 91839 ngày 19/10 đối với VCBS sau khi kiểm tra chấp hành pháp luật thuế cho giai đoạn kiểm tra năm 2018-2019.

Theo đó, Chứng khoán Vietcombank phải nộp bổ sung số tiền thuế là hơn 273 triệu đồng.

Trước đó, hồi tháng 12/2018 Cục thuế TP. Hà Nội cũng có quyết định việc xử lý vi phạm thuế cho giai đoạn kiểm tra năm 2015, 2016, 2017 đối với VCBS. Theo đó, công ty phải nộp bổ sung số tiền thuế gần 4,8 tỷ đồng.

Theo BCTC mới công bố, VCBS ghi nhận lãi trong quý 3 đạt mức hơn 89 tỷ đồng, gấp 3 lần so với mức 29 tỷ đồng cùng kỳ 2019. Lũy kế 9 tháng công ty lãi hơn 135 tỷ đồng, tăng 35% so với con số 100 tỷ đồng cùng kỳ 2019.

Công ty lý giải lợi nhuận tăng mạnh trong quý 3 là do thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chỉ số, dẫn đến doanh thu môi giới, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng mạnh và chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ.

HUYỀN TRÂM