Còn gần 670 doanh nghiệp chưa chịu lên sàn sau cổ phần hoá

Bảo Vy

13:04 21/11/2018

BizLIVE - Theo rà soát của Bộ Tài chính vẫn còn 667 doanh nghiệp doanh nghiệp đã cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện đăng ký đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Còn gần 670 doanh nghiệp chưa chịu lên sàn sau cổ phần hoá

Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình đăng ký , giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá cho biết, việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thông qua quá trình cổ phần hóa đã tạo ra nguồn hàng hóa đầu tiên, đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo lập cơ sở cho sự hình thành của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, cho đến nay, cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa vẫn là nguồn hàng hóa có chất lượng và chủ lực cho thị trường chứng khoán.

"Về cơ bản, đây là các doanh nghiệp lớn dẫn đầu thị trường về mức vốn hóa cũng như về tính minh bạch và quản trị công ty, các doanh nghiệp này hoạt động khá hiệu quả đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước; đồng thời tạo nguồn hàng chất lượng cho thị trường chứng khoán, góp phần nâng cao tính minh bạch thị trường…", Bộ Tài chính đánh giá. 

Cụ thể, quy mô của khối doanh nghiệp này liên tục tăng qua từng năm, chủ yếu từ nhu cầu vốn đầu tư ngày càng tăng và khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua hình thức phát hành thêm cổ phần rất tốt.

Theo Bộ Tài chính, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán đều có những lợi thế nhất định do được thừa hưởng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và một số ưu đãi từ chính sách cổ phần hóa, đồng thời cơ chế hoạt động theo mô hình mới cũng năng động hơn nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có những chuyển biến tích cực.

Nhờ đó, hầu hết các doanh nghiệp đều có nguồn giữ lại để tăng vốn điều lệ, hoặc đáp ứng đủ điều kiện cũng như có đủ uy tín để huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc phát hành thêm.

Cũng theo Bộ Tài chính, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoạt động kinh doanh có lãi qua các năm và có sự tăng trưởng cả về doanh thu cũng như lợi nhuận. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp này chiếm khá lớn so với toàn thị trường niêm yết nói chung.

“Tuy nhiên, việc gắn cổ phần hóa với niêm yết đến thời điểm này vẫn chưa được chú trọng, cụ thể số lượng doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa chưa niêm yết/đăng ký giao dịch năm 2017 là 747 doanh nghiệp (theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty được Bộ Tài chính tổng hợp, đăng trên website của Bộ Tài chính)”, báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ.

Theo đó, ngày 15/10/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 12588/BTC-TCDN đề nghị các đơn vị rà soát, báo cáo tình hình đăng ký giao dịch, niêm yết của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Bộ Tài chính cho biết, đến nay, theo rà soát của Bộ Tài chính vẫn còn 667 doanh nghiệp doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đăng ký đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

BẢO VY

Thăm dò ý kiến
Theo bạn, xe hơi Vinfast sẽ nằm ở tầm giá nào?