BizLIVE -

Tính cả đợt cổ tức lần này, cổ đông của KBC sẽ nhận được cổ tức cho năm 2019 với tổng tỷ lệ 10%, tương ứng số tiền khoảng 470 tỷ đồng.

Cổ phiếu tăng 20% từ đầu năm, KBC sắp chi 235 tỷ đồng trả cổ tức
Ảnh minh họa.

Ngày 25/10 tới đây, Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 29/11/2019.

Với gần 470 triệu cổ phiếu đang lưu hành, KBC sẽ chi khoảng 235 tỷ đồng trả cổ tức lần này. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tính đến 31/12/2018 trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Trước đó vào tháng 8/2019, KBC đã chi 235 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 cũng với tỷ lệ 5% bằng tiền theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 15/07. Như vậy, tính cả đợt cổ tức lần này, cổ đông của KBC sẽ nhận được cổ tức cho năm 2019 với tổng tỷ lệ 10%, tương ứng số tiền khoảng 470 tỷ đồng.

Năm 2019, KBC đặt mục tiêu đạt 3.900 tỷ đồng doanh thu và 1.036 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 6 tháng đầu năm, KBC ghi nhận 1.570 tỷ đồng doanh thu thuần và 513 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 56,4% và 90% so với nửa đầu năm ngoái. Như vậy, KBC mới thực hiện 40% kế hoạch doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm.

Trên thị trường, cổ phiếu KBC hiện đang giao dịch với giá 15.250 đồng/cổ phiếu, cao hơn 20% so với thời điểm đầu năm. Ước tính với mức thị giá hiện tại, vốn hóa của KBC vào khoảng 7.160 tỷ đồng.

THANH HÀ