BizLIVE - Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVG) vào diện bị cảnh báo bắt đầu từ ngày 18/3/2015.
Cổ phiếu PVG bị đưa vào diện cảnh báo
Ảnh minh họa.
Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 của công ty hiện đang âm.

Lũy kế cả năm 2014, tuy doanh thu thuần công ty đạt 4.223 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với 2013 nhưng lại không đủ chi trả cho các loại chi phí khiến công ty lỗ hơn 3,4 tỷ đồng.

Kể từ năm 2007 đến nay, đây là lần đầu tiên PVG ghi lỗ.

Hạng mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2014 của công ty cũng đang ở mức -2,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu PVG sẽ được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

LAN ANH