BizLIVE -

CTCP Hữu liên Á Châu đã rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc trên sàn chứng khoán do khoản lỗ lũy kế "khủng", vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty.

Cổ phiếu HLA bị hủy niêm yết bắt buộc
Diễn biến cổ phiếu HLA trong 1 năm qua.
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa công bố thông tin liên quan đến cổ phiếu HLA - CTCP Hữu Liên Á Châu.

Theo đó, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2014 của CTCP Hữu Liên Á Châu, HOSE sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu HLA do "tổng số lỗ lũy kế đã vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét". 

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2014 của HLA cho biết lỗ lũy kế của công ty ở mức 475,6 tỷ đồng trong khi vốn điều kệ thực góp là 344,5 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu HLA đóng cửa phiên 6/1/2015 là 1.800 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu này đã trượt mạnh từ mức đỉnh 6.400 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 3/2014.

NGUYÊN MINH