BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 278/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Minh, cổ đông lớn Công ty cổ phần Xây dựng số 2.
Cổ đông lớn của VC2 bị phạt 15 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 27/12/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 278/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Minh (địa chỉ: Số 12, ngõ 2B, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), cụ thể như sau:
Phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
 Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Ngày 7/3/2017, bà Đỗ Thị Minh, cổ đông lớn Công ty cổ phần Xây dựng số 2, mã chứng khoán: VC2 đã thực hiện giao dịch mua 3.200 cổ phiếu VC2, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.198.170 cổ phiếu lên 1.201.370 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,98% lên 8,009%, tăng từ ngưỡng 7% lên ngưỡng 8%.
Ngày 8/3/2017, bà Minh tiếp tục bán 1.600 cổ phiếu, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 1.201.370 cổ phiếu xuống 1.199.770 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,009% xuống còn 7,998%, giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 7%. Tuy nhiên, đến ngày 29/3/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 1% của bà Minh.

BẢO NGỌC