BizLIVE -

Năm 2018, REE cũng đã dành gần 560 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 18% bằng tiền mặt. Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối gần 1.226 tỷ đồng.

Cơ Điện lạnh (REE) “hứa hẹn” cổ tức năm 2019 không thấp hơn 16%
Ảnh minh họa.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Cơ Điện lạnh (mã REE) sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019.

Kết quả kinh doanh năm 2018, REE ghi nhận doanh thu thuần tăng 2% lên trên 5.100 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục 2.118 tỷ đồng, lãi ròng sau thuế thu về 1.885 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm trước qua đó vượt 37,7% chỉ tiêu cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 1.784 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017.

Với kết quả đạt được, HĐQT đề xuất cổ tức năm 2018 bằng tiền 18% trên vốn điều lệ, tương đương hơn 558 tỷ đồng. Danh sách cổ đông nhận cổ tức đã được chốt ngày 27/02 trước đó, cổ tức dự kiến được chi trả vào ngày 05/04/2019. Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối gần 1.226 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức năm 2019 không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu REE đang trong xu hướng tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/03, REE đã tăng 20% so với đầu năm qua đó leo lên mức 34.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính tại mức thị giá này, vốn hóa thị trường của REE đã vượt 10.500 tỷ đồng.

THANH HÀ