Số lượng thành viên BKS của CNG duy trì 2 người kể từ khi ông Ngô An Hòa từ chức.
CNG, DAG: Thay đổi nhân sự chủ chốt
Số lượng thành viên BKS của CNG duy trì 2 người kể từ khi ông Ngô An Hòa từ chức.
Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG): Ban kiểm soát (gồm có 2 thành viên) đã thống nhất bầu bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 5/11/2013. Trước đó, Trưởng ban kiểm soát là ông Ngô An Hòa đã xin từ chức thành viên BKS từ 2/10/2013. Số lượng thành viên BKS duy trì 2 người kể từ khi ông Hòa từ chức.
CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á (DAG): Tổng giám đốc quyết định miễn nhiêm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thảo kể từ ngày 11/11/2013 để điều chuyển đảm nhiệm vị trí công tác khác. Thay vào đó, bà Phan Thị Lụa được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng. Bà Lụa sinh năm 1976.
Theo Trí Thức Trẻ/HSX