BizLIVE - Cổ đông ngoại nâng tỷ lệ sở hữu tại CII, cổ đông nội bộ gom thêm cổ phiếu NTP, VHG...
CII, NTP, KLF, FCN, VHG: Giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã CII): VIAC (No.1) Limited Partnership đã mua 1 triệu cổ phiếu CII, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,94% lên 6,83%, tương đương hơn 7,7 triệu cổ phiếu.

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 3/1/2014. Mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP): Ủy viên Hội đồng quản trị Đặng Quốc Dũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu.

Trước giao dịch ông Dũng nắm 689.000 cổ phiếu, tương ứng 1,59% vốn NTP. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/1 - 7/2/2014 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (mã KLF): Ông Trịnh Văn Đại đã bán 1,476 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,9% xuống còn 4,22% và không còn là cổ đông lớn của KLF.

Ngày không còn là cổ đông lớn là 31/12/2013.

Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON (mã FCN): Bố Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Việt Khoa là ông Phạm Hồng đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,58% vốn FCN.

Giao dịch thực hiện từ 31/12/2013 - 2/1/2014 bằng phương thức thỏa thuận. Hiện ông Phạm Việt Khoa đang nắm hơn 3,41 triệu cổ phiếu FCN.

Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG):
Tổng giám đốc Trần Xuân Hiếu đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,53%.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/1 - 11/2/2014 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

HÀ THU