BizLIVE - Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 25%. Năm 2017, GIL đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 75 – 85 tỷ đồng. 80% doanh thu của GIL đến từ IKEA và Amazon. Nhưng GIL phải tiến hành đại hội đồng cổ đông lần 2 với tỷ lệ tham dự thấp, một số cổ đông lớn không tham dự cũng như đang bán ra cổ phiếu.
Chuyện gì đang xảy ra ở Gilimex?
Ảnh minh họa.
Ngày 27/05/2017 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - GILIMEX (mã GIL) đã diễn ra thành công, dù tỷ lệ cổ đông tham dự thấp. GIL cho biết, một số cổ đông lớn đã không tham dự đại hội.
Theo ban lãnh đạo của GIL, năm qua GIL đã gặp không ít khó khăn, giá nguyên vật liệu tăng, khách hàng yêu cầu giảm giá. Công ty đã nỗ lực rất lớn thực hiện tiết kiệm và tăng năng suất để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
Năm 2016, GIL đạt 1.290,6 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 126 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 81 tỷ đồng. Cổ tức bằng tiền 25%, tương đương dành 34,8 tỷ đồng để chia trả cổ tức.
Năm 2017, GIL xác định những khó khăn của năm 2016 tiếp tục tiếp diễn bao gồm tình hình nguyên vật liệu tăng và khách hàng yêu cầu giảm giá. Vì vậy, GIL sẽ tăng thêm nhà máy (tăng năng suất) để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 không thấp hơn năm 2016.
Với bối cảnh trên, GIL đặt kế hoạch doanh thu 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 75 – 85 tỷ đồng; cổ tức kế hoạch 25 – 35%.
Ngân sách đầu tư trong năm 2017 lên đến 1.200 tỷ đồng bao gồm 200 tỷ đồng đầu tư phát triển công suất và hệ thống kho; 1.000 tỷ đồng vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động.
Trả lời câu hỏi của cổ đông về đơn hàng 100 triệu USD của Amazon, lãnh đạo của GIL cho biết, Amazon đang mở rộng các kho hàng trên toàn thế giới, đơn hàng sắp tới với GIL sẽ tăng lên khoảng 100 triệu USD so với mức 40 triệu USD hiện nay. Amazon đóng góp khoảng 40% doanh thu của GIL, bằng với đóng góp của IKEA, 20% doah thu còn lại của GIL đến từ các khách hàng khác.
Ban lãnh đạo Công ty đang nỗ lực làm việc với khoảng 10 khách hàng và đang thực hiện những đơn hàng thử nghiệm, được chấp nhận các đơn hàng thử 50.000 USD  - 100.000 USD, và những khách hàng này có khả năng tăng doanh số của GIL lên thêm 10 triệu USD. Đây cũng là cách để GIL dự phòng rủi ro khi đơn hàng ở các khách hàng lớn của công ty thay đổi.
Chiến lược tới đây của GIL là mỗi khách hàng lớn chỉ chiếm tối đa 1/3 doanh thu của công ty. Ngoài ra, GIL cũng không thực hiện đầu tư tài chính, công ty chỉ đầu tư chiến lược vào sản xuất để gia tăng công suất của công ty, cụ thể là đầu tư vào Công ty Dệt may Gia Định.  
Xung đột đang xảy ra ở GIL?
Kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của GIL không mấy suôn sẻ khi lần đầu triệu tập chỉ có 68 cổ đông tham dự đại diện cho 54,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, không đủ cổ đông tham dự dẫn đến phải tổ chức họp lần 2.
Tuy nhiên, tại lần họp thứ 2, chỉ có 78 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết hơn 7,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 52% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của GIL.
Tỷ lệ cổ đông tham dự thấp được ban lãnh đạo GIL cho biết một số cổ đông lớn đã không tham dự đại hội.
Trong khi đó, GIL được đánh giá là một công ty làm ăn có hiệu quả, ổn định, cổ tức ở mức khá duy trì qua nhiều năm nhưng giá cổ phiếu GIL đang đi ngược xu hướng thị trường.
Liên quan đến giá cổ phiếu, lãnh đạo GIL cho rằng có thể một số cổ đông lớn đang bán ra cổ phiếu nên ảnh hưởng giá cổ phiếu GIL. GIL cũng không có kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ để giữ giá GIL vì GIL cần tập trung vốn cho đầu tư hoạt động để đảm bảo doanh thu 100 – 150 triệu USD.
Vậy điều gì đang xảy ra ở GIL khiến một số cổ đông lớn không tham dự đại hội cũng như cổ đông lớn đang bán ra cổ phiếu GIL của họ khiến giá cổ phiếu GIL đi ngược xu hướng cũng như 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm trước khi nhiệm kỳ kết thúc?

HỒNG QUÂN