BizLIVE - VCSC dùng toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ dùng đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay margin.
Chứng khoán Bản Việt phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu bổ sung cho vay margin
VCSC phát hành trái phiếu tổng trị giá 800 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã VCI) vừa công bố thông tin liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Theo đó, VCSC dự kiến phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, với hình thức tài sản đảm bảo là tín chấp.

Số lượng trái phiếu phát hành 80.000 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, có thời hạn 24 tháng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Số trái phiếu trên dự kiến phát hành làm 2 đợt trong năm 2020, đợt 1 phát hành tháng 2 - 4 với giá trị 500 tỷ đồng, đợt 2 phát hành tháng 5 - 7 với giá trị 300 tỷ đồng. Lãi suất danh nghĩa dự kiến 7-9%/năm.

Theo VCSC, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả kinh doanh, tái cấu trúc các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn. Cụ thể, số tiền thu được sẽ dùng đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay margin.

Các nguồn thu để công ty thanh toán gốc lãi trái phiếu từ hoạt động cho vay margin, tự doanh chứng khoán, tư vấn, môi giới chứng khoán…

Năm 2019, VCI đã phát hành tổng cộng 1.254 tỷ đồng trái phiếu, với số tiền thanh toán lãi là 75 tỷ đồng. Hai năm 2017 và 2018 lần lượng phát hành 1.193 tỷ và 1.671 tỷ đồng. Các khoản phát hành đều dùng cho mục đích cho hoạt động cho vay margin, tự doanh chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, VCSC đạt lợi nhuận sau thuế là hơn 694 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với con số đạt được hơn 822 tỷ đồng năm 2018. Vốn chủ sở hữu là gần 4.053 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2018. ROE qua ba năm từ 2017 - 2019 lần lượt là 22%, 23% và 17%.

HUYỀN TRÂM