BizLIVE -

Năm 2019, SGR đặt mục tiêu đạt 1.008 tỷ đồng doanh thu và 244,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao hơn 50% so với kết quả đạt được năm 2018. Cổ tức dự kiến 25%.

Chưa hoàn thành kế hoạch năm, Địa ốc Sài Gòn đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 50% cho năm 2019
Ảnh minh họa.

Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã SGR) vừa thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Theo đó, năm 2018, SGR đầu tư hơn 450 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất kinh doanh qua đó tạo ra hơn 859 tỷ đồng doanh thu và thu về 162,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 60% kế hoạch cả năm đề ra trước đó.

Dự kiến sang năm 2019, SGR dự kiến sẽ đầu tư hơn 2.694 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đặt mục tiêu tham vọng với 1.008 tỷ đồng doanh thu và 244,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao hơn 50% so với kết quả đạt được năm 2018. Cổ tức dự kiến 25%.

Cũng trong nghị quyết, HĐQT của SGR cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2018 là 15%.

Địa ốc Sài Gòn chính thức chào sàn UpCOM với mã SGR từ ngày 11/05/2015, giá tham chiếu 14.000 đồng/cổ phiếu. Sau hơn 2 năm rưỡi giao dịch trên UpCOM, SGR quyết định chuyển 39,6 triệu cổ phiếu sang giao dịch trên HoSE từ đầu năm 2018 với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (15/01) 29.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi chuyển sàn, SGR đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 25% theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/07/2018. Trong đó, cổ tức bằng tiền 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Như vậy, với 39,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành thời điểm chốt quyền, SGR đã chi ra 39,6 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt đồng thời phát hành thêm 5,9 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức bằng cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của SGR cũng tăng lên mức 455 tỷ đồng như hiện nay.

Hiện tại, cổ phiếu SGR đang giao dịch với thị giá 20.000 đồng/cổ phiếu, giảm 31% so với lúc mới chuyển sang HoSE một năm trước. Giá trị vốn hóa thị trường ở mức 910 tỷ đồng.

THANH HÀ