BizLIVE - Với thị giá của DLG gần 3.000 đồng/cổ phiếu, ông Bùi Pháp dự chi khoảng 24 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp.
Chủ tịch Tập đoàn Đức Long Gia Lai đăng ký mua  8 triệu cổ phiếu
Ông Bùi Pháp, Chủ tịch DLG đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu.

Thông tin ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) đăng ký mua cổ phiếu vừa được công bố trên HoSE sáng 13/4.

Cụ thể, ông Bùi Pháp đăng ký gom 8 triệu cổ phiếu DLG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 18/4 đến ngày 17/5/2018, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện nay Chủ tịch DLG đang sở hữu hơn 53 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 18,65% vốn của tập đoàn. Dự kiến lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên hơn 61 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 21,46%.

Hiện thị giá của DLG gần 3.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, ông Bùi Pháp dự chi khoảng 24 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp.

HUYỀN TRÂM