BizLIVE -

Nếu mua đủ số lượng cổ phiếu đang ký, Chủ tịch LDG sẽ nắm gần 23,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,15% vốn. Chủ tịch LDG cho biết sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu LDG để nâng tỷ lệ sở hữu.

Chỉ mua được 80% lượng cổ phiếu mong muốn, Chủ tịch LDG đang ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) vừa đăng ký mua vào thêm 3 triệu cổ phiếu từ ngày 28/3 đến 26/4 nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, ông Hưng đã chi khoảng 112 tỷ đồng để mua vào 8 triệu cổ phiếu trên tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Như vậy, tính từ đầu năm, ông Nguyễn Khánh Hưng đã mua vào tổng cộng 18 triệu cổ phiếu qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 10,58%.

Nếu mua đủ số lượng cổ phiếu đang ký lần này, Chủ tịch LDG sẽ nắm gần 23,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 12,15% vốn. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, Chủ tịch LDG cho biết sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu LDG để nâng tỷ lệ sở hữu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, LDG đặt mục tiêu đạt 3.289 tỷ đồng doanh thu, tăng 91% so với số thực hiện năm trước tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ 4 tỷ đồng xuống còn 600 tỷ đồng.

Về cổ tức năm 2018, thay vì chia cổ tức 10% bằng tiền và 15% cổ phiếu như đã quyết định, HĐQT đề xuất phương án mới chia cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% nhằm triển khai nhiều dự án mới với quy mô và tổng mức đầu tư lớn, tìm kiếm thêm quỹ đất phục vụ chiến lược 5 năm. Để thực hiện phương án này, LDG dự kiến sẽ phát hành 47,6 triệu cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, LDG cũng phát hành 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để thưởng cho nhân viên.

Tổng lượng cổ phần phát hành mới là 49,6 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của LDG sẽ tăng từ 1.906 tỷ lên gần 2.403 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu LDG đang giao dịch quanh mức 13.500 đồng/cổ phiếu, giảm 35% so với 01 năm trước. Với hơn 190 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, vốn hóa thị trường của LDG tạm dừng ở mức 2.600 tỷ đồng.

THANH HÀ